Článek přečtěte do 4 min.

V sérii článků si si rozebereme jednotlivé body licenčního Non-Compliance detailněji.

Začneme u historických nákupů a nákupů v rámci korporace či holdingu.

Nejlepší bude se podívat na modelový příklad: „V nadnárodním holdingu XY probíhá audit licencí Oracle. V jedné ze společností (B) došlo k nálezu, zákazník nemá dostatek licencí Standard Edition 2 na pokrytí licenčních potřeb. Oracle požaduje od zákazníka, aby chybějící licence dokoupil.“

Se zákazníkem společně projdeme veškeré licenční smlouvy všech společností, které do holdingu XY patří a najdeme jednu smlouvu u společnosti A, které obsahuje také licence Standard Edition 2 s rozšířenou definicí zákazníka*. Jelikož ale tato společnost A nepotřebuje všechny licence, tak je možné tyto licence započítat do chybějících licencí ve společnosti B.

Výsledek = Není potřeba žádný dokup licencí.

*Rozšířená definice zákazníka

jedná se o dodatek, který je možné požadovat a nechat uvést na objednávkovém dokumentu. Opravňuje vás to k tomu, že licence mohou být použity v rámci holdingu. U společností, kde jste většinovým vlastníkem je to většinou formalita u ostatních variant to podléhá širšímu schválení v Oracle.

Tato situace se dá řešit i převedením licencí z firmy A na B, tzv. „License Assigment“ a tím vyřešit licenční problém. License assigment podepisuje Assignor (v našem případě firma A), assignee (B) a Oracle. Obecně je to formální záležitost, ale licence musí být pod aktivní technickou podporou. Jinak je to na schválení výjimky nebo případný dokup supportu, což nemusí být vždy výhodné.

Při slučování a během akvizic firem je dobré přesně vědět jaké licence mám, jaké získávám či jsem získal během akvizice a jaké budu potřebovat. Důležité je se vyvarovat, buď nepokrytí licenčních potřeb, nebo na druhou stranu k duplikaci licencí.

Ze zkušenosti vím, že zákazníci mají v budgetu naplánováno, kolik bude stát obnova supportu a každý rok ji objednají, ale již nezkoumají, zdali například některé licence neplatí zbytečně a mohli by tím pádem být zrušeny a použity z jiné společnosti holdingu. Tím dochází k nedostatečnému zalicencování nebo k přelicencování.

Zjistěte si, zdali nemáte někde jinde v holdingu (korporaci) licence a použijte je.

V druhém článku se budu věnovat již zmiňované virtualizaci, kterou máme v bodě 2 na seznamu nejčastějších příkladů Non-Compliance.