Produktová řešení od Broadcom

V našich řešeních využíváme

Servicedesk platformu od společnosti Broadcom (dříve CA) a také nástroje pro API management a APM (application performance management).

Solutia, s.r.o.

Service Desk (SD)

Představuje centrální kontaktní místo mezi poskytovatelem služeb a uživateli služeb.

Základní povinnosti:

 • zaznamenání všech servisních požadavků od uživatelů a jejich odpovídající vyřešení
 • zjištění všech incidentů a snaha o jejich řešení, popřípadě informování specializovaných týmů podpory či dodavatelů, kteří se pokusí incident analyzovat a vyřešit
 • monitorování průběhu řešení incidentu, požadavku
 • průběžné informování uživatelů o stavu řešení incidentu, požadavku, o možných řešeních, o případných náhradních opatřeních
 • vytváření statistických zpráv pro potřeby managementu

Popis rolí v rámci Service Desku:

Service Desk Manager

SDM je zodpovědný za:

 • koordinaci všech aktivit, které jsou prováděny na Service Desku v rámci definovaných procesů řešení incidentů/požadavků na službu
 • řízení rolí, které mu v rámci organizační struktury podléhají.
 • informování vedení o významných událostech, které mají dopad na poskytované služby
 • vystupuje jako eskalační bod při řešení požadavků a incidentů

Operátoři

 • Role operátora spočívá v analýze požadavku a jeho vyřešení v souladu s existujícími smlouvami. Pokud nebylo možné požadavek vyřešit, v případné eskalaci, respektive přidělení požadavku skupině řešitelů nebo dodavateli, který bude provádět další analýzu a řešení požadavku. Dále, operátoři se dělí prováděných aktiv a odbornosti na: L1 operátor, L2, operátor a L3 operátor.

Řešitelé

 • Úloha řešitele spočívá v analýze požadavku, incidentu nebo problému a jeho vyřešení v souladu s existujícími smlouvami.
 • Pokud je vyžadována součinnost dodavatele, je tato skutečnost zaznamenána u požadavku (popisem, přílohou, přiřazeným řešitelem apod.).
 • Veškeré informace musí být evidovány u požadavku ve formě příloh, či zadaných aktivit.

Pro více informaci a převedení živé ukázky, kontaktuje nás na sales@solutia.cz nebo na tel. + 420 267 316 318.

Solutia, s.r.o.

Application Performance Management (APM)

Monitorování aplikací je proces, který zajišťuje, aby softwarové aplikace, systémy a sítě udržovaly úroveň výkonu potřebnou pro podporu obchodních výsledků. Tento proces používají odborníci DevOps k měření a hodnocení výkonu prvků softwarových aplikací (od aplikace k infrastruktuře) a jako primární prostředek k detekci, třídění a nápravě problémů s výkonem. S rostoucí složitostí aplikací jsou v této kategorii také využívány analytické nástroje ke snižování falešných poplachů, určování anomálií a předpovídání problémů.

APM umožňuje uživatelům získat 360stupňový přehled o uživatelských zkušenostech, výkonu a využití aplikací jak ze skutečného, tak ze syntetického hlediska. Naše řešení poskytuje v reálném čase nahlédnutí do uživatelských zkušeností napříč všemi kanály, chování uživatelů, cest, „funnel“ analýz a také viditelnost problémů s aplikacemi nebo selhání na úrovni kódu.

Mimo jiné, APM automaticky vyhledává a sleduje transakce aplikací od uživatele k backend infrastruktuře podpory a cloudovým službám. Univerzální monitorování usnadňuje sledování moderních aplikací a infrastruktur pomocí inteligentních nástrojů. Výkonnýtopologický model vytváří základ pro analytické postupy a vede pracovní toky k snadnému nalezení viníka problému.

Dále APM poskytuje podporu moderním architekturám, jako je PHP, Node.JS, MongoDB, DockerContainers, Kubernetes, Cloud Foundry, Azure, Amazon Web Services a další. Naše řešení je navrženo tak, aby okamžitě detekovalo, objevovalo a monitorovalo clustery, projekty, služby, moduly nebo kontejnery na bázi mikroprocesů společně s hostovanými aplikacemi a základní podpůrnou infrastrukturou nebo cloudovými službami.

Benefity

Application Performance Management (APM) je nezbytná součást platformy AIOps a přináší obsáhlý přehled o chování uživatelů, úrovni kódu, diagnostika hlavních příčin, detekce anomálií, vestavěné preskriptivní analýzy, autonomní náprava a analýzu metriky výkonu pro nejvíce náročné aplikace. Řešení poskytuje úplný náhled do složitosti vašich aplikací, takže můžete rychle určit a vyřešit výkonnostní problémy a zajistit, aby se každá uživatelská transakce stala interakcí budování loajality.

API Management

V době rozvíjející se aplikační ekonomiky se společnosti stále více spoléhají na API (ApplicationProgramming Interface neboli rozhraní pro programování aplikací) pro propojení systémů, poskytování lepších služeb zákazníkům a využití nových příležitostí. Což znamená, že efektivní vytváření a správa API je rozhodující pro úspěch. CA API Management je analytiky uznávaný prostředek poskytující osvědčený způsob vývoje aplikací důležitých pro podnikání.

Podnikům CA API Management poskytuje komplexní sadu řešení, která umožňují vystavit API bezpečným, spolehlivým a udržitelným způsobem. CA API Management je plně integrován a navržen tak, aby podnik mohl řešit vývoj mobilních aplikací, cloudové připojení, partnerskou a meziodvětvovou integraci SOA a vývojáře API.

CA API Management umožňuje:

 • API Proxy: nasazení základních funkcí potřebných pro zabezpečení a správu API v celopodnikovém měřítku
 • Cloud ConnectGateway: připojení se bezpečně a hladce k aplikacím SaaS a dalším cloudovým službám
 • SOA Gateway: centralizaci správy služeb integrovaných v extendedenterprise

Mobile Gateway: bezpečně a efektivně otevírá podniková informační aktiva pro mobilní zařízení a aplikace