Ivanti Patch Management

Ivanti Patch Management je softwarové řešení vyvinuté společností Ivanti, která se specializuje na řešení pro správu a zabezpečení IT. Správa záplat je důležitou součástí zabezpečení IT a řešení Ivanti Patch Management je navrženo tak, aby pomáhalo organizacím efektivně a bezpečně spravovat a nasazovat softwarové záplaty a aktualizace do jejich IT systémů.

Mezi klíčové funkce Ivanti Patch Management patří:

 1. Nasazování záplat: Ivanti Patch Management poskytuje správcům IT nástroje pro identifikaci chybějících záplat a aktualizací na různých zařízeních a systémech v organizaci. Umožňuje automatizované nasazení záplat, aby byl software a operační systémy aktuální.
 2. Správa záplat aplikací třetích stran: Ivanti Patch Management podporuje širokou škálu operačních systémů, aplikací a dodavatelů. Tento vendor-agnostický přístup umožňuje organizacím záplatovat nejen produkty společnosti Microsoft, ale také aplikace třetích stran, které mohou být nainstalovány v jejich síti.
 3. Automatizované plánování záplat: Ivanti Patch Management umožňuje plánovat nasazení záplat v mimopracovní době, aby se minimalizovalo přerušení práce uživatelů a zajistilo se, že kritické systémy zůstanou během záplatování dostupné.
 4. Testování záplat: Před nasazením záplat v celé síti řešení často zahrnuje možnost testování záplat v kontrolovaném prostředí, aby se zajistilo, že nebudou v konfliktu se stávajícím softwarem nebo nezpůsobí nestabilitu systému.
 5. Stanovení priorit bezpečnostních záplat: Platforma obvykle klasifikuje záplaty na základě jejich kritičnosti a dopadu na zabezpečení, což týmům IT usnadňuje stanovení priorit a nasazení nejdůležitějších záplat jako prvních, aby se snížila bezpečnostní rizika.
 6. Reportování a dodržování předpisů: Ivanti Patch Management poskytuje funkce reportingu a shody, které organizacím umožňují sledovat stav nasazení záplat, identifikovat zranitelné systémy a prokázat soulad se zásadami a předpisy zabezpečení.
 7. Přizpůsobení: Správci mohou často přizpůsobit zásady a plány nasazování záplat tak, aby odpovídaly specifickým potřebám organizace.
 8. Vzdálené záplatování: Ivanti Patch Management podporuje vzdálené nasazení záplat, což je důležité zejména pro organizace s distribuovanými nebo vzdálenými pracovníky.
 9. Integrace: Nástroj lze integrovat s dalšími řešeními pro správu a zabezpečení IT, jako jsou nástroje pro hodnocení zranitelností a platformy pro správu koncových bodů, a zajistit tak ucelený přístup k zabezpečení a správě IT.
Zero trust

Ivanti Patch Management může být nasazen v různých verzích, následovně:

Produkt: Ivanti Unified Endpoint Management

 • Jako součást Ivanti Unified Endpoint Management – je Ivanti Patch Management plně integrován, správce používá jednotnou konzoli na správu i záplatování.

Produkt: Ivanti Security Controls

 • Jako Ivanti Security Controls – je Ivanti Patch Management kompaktním samostatným nástrojem s vlastní konzolí a výhodou jednoduchého a rychlého nasazení.

Mezi klíčové funkce patří:

 1. Správa zranitelností: Nástroj pomáhá organizacím identifikovat a prioritizovat bezpečnostní zranitelnosti na koncových bodech a serverech. Zahrnuje funkce skenování zranitelností, hodnocení a reportování.
 2. Správa záplat aplikací třetích stran: Ivanti Security Controls obsahuje největší známou databázi záplat aplikací třetích stran.
 3. Bezagentní skenování a záplatování: Ivanti Security Controls umožňuje provádět detekci a nasazení záplat bez nutnosti instalace agenta na koncovém zařízení.
 4. Správa zásad: Nástroj umožňuje organizacím definovat a vynucovat bezpečnostní politiky napříč koncovými body. To může zahrnovat zásady týkající se nastavení brány firewall, kontroly aplikací a kontroly zařízení.

Produkt: Ivanti Patch for MEM

 • Jako Ivanti Patch for MEM (Microsoft Endpoint Management) – je Ivanti Patch Management instalován jako doplněk do stávající infrastruktury Microsoft Endpoint Management (dříve známý jako Microsoft System Center Configuration Manager), kdy spojuje a rozšiřuje stávající nástroj na správu koncových zařízení s nástrojem umožňujícím detekci aplikací třetích stran. Tímto spojením získávají správci silný nástroj na udržení bezpečnosti a aktuálnosti všech svých aplikací.

Mezi klíčové funkce Ivanti Patch for MEM patří:

 1. Jednoduché a rychlé nasazení: Ivanti Patch for MEM se instaluje dostávající infrastruktury bez nutnosti instalace dalších serverů a databází
 2. Záplatování aplikací třetích stran: Ivanti Patch for MEM rozšiřuje možnosti správy záplat o aplikace třetích stran běžně používané v podnikových prostředích. Tím je zajištěno, že nejen software společnosti Microsoft, ale i další aplikace jsou aktualizovány a zabezpečeny.
 3. Vytváření vlastních záplat: Nástroj umožňuje organizacím vytvářet vlastní záplaty pro interní nebo specializované aplikace, které nemusí mít integrovanou podporu pro správu záplat.
 4. Reportování a analýza: Ivanti Patch for MEM poskytuje funkce reportování a analýzy, které organizacím pomáhají sledovat stav nasazení záplat, identifikovat zranitelné systémy a udržovat soulad se zásadami záplatování.
 5. Automatizace: Řešení automatizuje mnoho aspektů správy záplat, od detekce chybějících záplat až po nasazení aktualizací. Tato automatizace snižuje množství ruční práce a zajišťuje, že zařízení zůstanou bezpečná a aktuální.