Ivanti Neurons

Hyper-automatizační platforma, která je soběstačná natolik, že dokáže sama léčit, zabezpečit a zároveň obsluhovat zařízení od Cloudu až po hraniční zařízení v síti. Pomocí Ivanti Neurons můžou podniky rozšiřovat rozumně své IT týmy a pomocí efektivní automatizace – jsou schopny detekovat a řešit problémy, odhadnout slabiny v zabezpečení a to vše předvídatelně a autonomně.

Ivanti Neurons je hyper-automatizovaná platforma, kterou potřebujete k transformaci vašeho podniku a k efektivnímu řešení následujících IT výzev:

Solutia, s.r.o.
Solutia, s.r.o.

1. Masivní nárůst připojených zařízení

41,6 miliard připojených zařízení bude v roce 2025 generovat 79,4 zettabajtů dat. IT týmy budou muset efektivně zpracovávat a chránit všechna data.
Solutia, s.r.o.

2. Zaměstnanci pracují odkudkoli a kdykoliv

56% pracovních pozic lze dělat už na dálku. IT týmy musí zajistit podporu více generacím, které tvoří pracovní sílu a čelit jejich rostoucím požadavkům.
Solutia, s.r.o.

3. Kybernetické útoky zaměřené na vzdáleně pracující

30K% nárůst phishingu a malware útoků cílené na zaměstnance pracující na dálku. IT týmy budou muset předcházet těmto útokům a
mírnit jejich dopad na minimum.

Ivanti Neurons for Edge Inteligence

umožňuje se dotazovat všech okrajových zařízení v síti pomocí přirozeného jazyka (NLP) a samoučením získávat inteligenci v reálném čase napříč podnikem během několika sekund. Poskytuje rychlou provozní pohotovost, inventarizaci v reálném čase a bezpečnou konfiguraci napříč IT architekturou.

Ivanti Neurons for Discovery

poskytuje přesné a použitelné informace o majetku během několika minut. Viditelnost dat probíhá v reálném čase pomocí aktivního a pasivního skenování a konektorů třetích stran. Zároveň poskytuje normalizovaná data inventáře hardwaru a softwaru, informace o použití softwaru a informace z databáze správy konfigurace a správy aktiv.

Ivanti Neurons for Healing

nabízí armádu automatizovaných botů, kteří aktivně detekují, diagnostikují a automaticky opravují konfigurace, problémy s výkonem a zabezpečením. Automatizace rutinních úkolů připravuje cestu k vytvoření skutečně samo-léčitelného prostředí, snižuje čas, náklady a zlepšuje zkušenosti zaměstnanců.

Ivanti Neurons Workspace

poskytuje 360 stupňový pohled na zařízení, uživatele, aplikace a služby s daty v reálném čase. To umožňuje analytikům v první linii podpory uživatelů vyřešit problémy, které byly dříve eskalované na specialisty. Řešení snižuje složitost, redukuje dlouhé čekací doby a snižuje vysoké náklady na eskalaci, což vede k rychlejšímu řešení problémů koncových uživatelů a vyšší produktivitě.