Řešení Service desků na míru vaší organizace

V dnešní době je podnikání čím dál více přímo závislé na IT technologiích a na IT službách. Proto je nutné tyto služby a procesy řídit, průběžně optimalizovat a automatizovat i s ohledem na ty podnikové procesy, které nemají přímou podporu IT.

ANALÝZA

Navrhneme a vyladíme vám service desk řešení na míru procesů vaší firmy.

Service desk vyladěný na procesy

Díky velkým možnostem uzpůsobení nabízíme řízení procesů vyladěné na míru vaší organizace.

PROCESY

vyladíme na míru potřeb firmy

procesy na míru

Po podrobné analýze implementujeme procesy tak, aby vám a vašim uživatelům šetřily čas. Umíme i neIT procesy.

PODPORA

poskytujeme podporu až v režimu 7x24

zákaznická péče na úrovni

Váš service desk automaticky propojíme na náš, abychom mohli pružně reagovat na vaše požadavky.

Jednotné přístupové místo

Service Desk slouží uživatelům, zákazníkům jako jediné kontaktní místo (tzv. Single Point of Contact, SPOC) určené pro hlášení závad i změnových požadavků – založení přístupu do systému, pořízení nového zařízení, vyřešení problému s PC, sdílení informací s uživateli a další.

Jednotné kontaktní místo přináší uživatelům snazší a rychlejší orientaci v kontaktu s IT oddělením organizace a možnost okamžitého ověření stavu řešení jejich jednotlivých zadaných požadavků.

„Co se nedá měřit, není možné řídit“

IT Manager efektivním využitím Service Deskového nástroje získává přehled o všech požadavcích vznesených na IT oddělení a stavech těchto požadavků, statistiku o požadavcích přidělených jednotlivým IT pracovníkům a rovněž přehled plnění jednotlivých závazků typu dohod o úrovni služeb, tzv. SLA (Service Level Agreement).

Řízením a automatizací procesů IT Manager lépe využívá potenciálu, specializace a kapacit pracovníků IT oddělení. To má za následek zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům = zákazníkům.

Jednoznačným trendem v oblasti Service Desku je využití jeho potenciálu a funkcionalit i pro NON-IT Procesy. Zákazník tímto způsobem zvyšuje využití své investice do Service Deskové technologie.

Solutia, s.r.o.

Stáhněte si produktový leták o řešení Service desk.

Certifikace PINK VERIFY

Organizace Pink Elephant se dlouhodobě zabývá hodnocením ServiceDeskových nástrojů s ohledem na jejich shodu a podporu ITIL procesů. Certifikace PINK VERIFY může proto sloužit jako vhodné vodítko k úrovni a kvalitě jednotlivých Service Deskových řešení.

Jak poznat Service Deskový nástroj vhodný pro Vaši organizaci?

Ve světě Service Deskových technologií je stěžejní pojmem ITIL (Information Technology Infrastructure Library) tato zkratka je dnes už většině zákazníků známa jako soubor postupů a konceptů, které zlepšují využití, plánování a kvalitu IT služeb. Nástroj Ivanti Service Desk pokrývá všech patnáct procesů ITIL V3, jeho nasazení tak v jednom okamžiku řeší celou škálu problémů, které do oblastí spadají.

Řízení incidentů Správa událostí Řízení problémů
Plnění žádostí o servisní zásah Správa zdrojů a konfigurace Řízení dostupnosti
Řízení úrovně služeb
(SLA)
Katalog služeb
(Service Catalogue)
Správa financí
Řízení znalostí Řízení uvedení do provozu Plánování kapacit
Řízení změn Správa portfolia služeb Řízení nepřerušeného poskytování IT služeb

Ivanti Service Manager poskytuje celopodnikové funkce pro řízení poskytování služeb po celou dobu životního cyklu požadavku, od jeho zachycení až po vyřešení/nápravu. Service Manager je postavený na průmyslových standardech ITIL s 13 certifikovanými procesy a je navržen tak, aby šel hladce rozšiřovat podle toho, jak rostou vaše potřeby.

Automatizované pracovní postupy eliminují nákladné manuální procesy a zároveň zefektivňují, zajišťují kompatibilitu a zabezpečují každodenní operace. Ať už hledáte řešení pro IT help desk / řízení úkolů na podporu nebo potřebujete řídit pokročilejší procesy správy služeb ITIL, modulární design portálu Service Manager je připraven tak, aby se mohl rychle nasadit a snadno škálovat.

Pokrokové zkušenosti s poskytováním služeb service desk se nemusí omezovat pouze na IT. Všechna byznys oddělení mohou být efektivnější a proaktivnější díky transformaci manuál-ních procesů řízených aktuálně ad-hoc e-maily, tabulkami nebo papírovými dokumenty. 

Přečtěte si víc

PŘÍNOSY NAŠEHO ŘEŠENÍ

  • Poskytněte proaktivní služby pro podnik pomocí samoobslužného katalogu služeb.
  • Modernizujte provoz služeb pomocí intuitivního uživatelského rozhraní.
  • Poskytněte společnosti strategičtější hodnotu a podporujte nejen IT požadavky.
  • Využijte stávající infrastrukturu s integrací na otevřené standardy třetích stran.
  • Zlepšete manipulaci s hovory a rozlišení prvních hovorů prostřednictvím hlasového servisu – 24×7.
  • Snižte duplicitní aktivity, ušetřete čas a zlepšete rozhodování pro mobilní pracovníky.
  • Integrovaná správa, omezování nákladů a soulad se zjišťováním a správou zásob.
  • Snížení nákladů na infrastrukturu a údržbu pomocí nasazení řešení jako cloud služby.
  • Poskytujte rychlejší a efektivnější služby s automatizačním a procesním řešením Ivanti.

Nabízíme spolehlivé a škálovatelné řešení pro všechny typy požadavků napříč celou firmou.