Jak probíhá spolupráce při vývoji SW produktu?

Před zahájením projektu … bude to složité?

Na začátku naší spolupráce, dojde k úvodní konzultaci, kde probereme vaši představu o naplnění cílů projektu, resp. SW, který budete potřebovat. Naši kolegové se Vás budou ptát o záměru, procesech, dotčených částí Vaše společnosti, potřebách apod. Podle toho vám navrhneme způsob vývoje SW v rámci projektu podle vhodné metodiky Agile, Waterfall apod. Řízeni projektu bude vždy podle metodiky PRINCE2 vedenou jednou z naších zkušených kolegyň. Často se nás zákaznici ptají na demo ukázku SW, která může být od reálného SW, již používaného u jiného zákazníka, nebo pomoci konceptu, demo ukázky připravené na míru pro Vás.

Zahájení projektu … co bude dál?

Projekt začíná tzv. Kick Off Meetingem na základě již podepsané smlouvy. V rámci Kick Off Meetingu, představíme Vám Projektový plán projektu a všechny detaily spojené s realizaci projektu. V rámci vašeho projektového týmu, dozvíte se např. co je cílem projektu, předmět dodání, jak vypadá harmonogram projektu. Naši povinnosti je seznámit vás s ostatními detaily na projektu, jako např. rizika, komunikační matice, bezpečnost, řízení změn, řízení rizik, výstupy na projektu, způsob akceptace apod.

Vývoj začíná … během vývoje

Vývoj z pravidla probíhá agilně, prostřednictvím tzv. sprintu, které máme na úrovní jednoho nebo dvou týdnů. Na konci sprintu je vždy známy výsledek práce, kterou odvedli naši kolegové v rámci vývojového týmu. Na jeho konci, představíme Vám výsledek této práce v rámci sprintu. Váš názor je pro nás vždy důležitý proto, výsledkem prezentace jsou konsolidované informace, které se předávají do našeho vývojového týmu.

Vývoj SW od Solutia s.r.o.

Po ukončení vývoje … testování

Před nasazením SW řešení přímo na míru pro Vás, je potřeba tento SW vyzkoušet. Tato činnost je zajištěna prostřednictvím testování, které provádíme samostatně nebo ve spolupráce s vámi nebo vy ji provádíte zcela samostatně a odděleně od nás. Zjištěné nedostatky, požadavky na úpravu, nebo zcela nové požadavky automatizovaně sbíráme pomoci specializovaného SW, který vám poskytneme pro tyto účely práce. Podle toho SW produkt upravujeme, tak aby vyhovoval vaším představám a potřebám.

Spuštění SW … a produkce

Na základě vytvořeného finálního releasu SW produktu, zajišťujeme nasazení SW produktu nebo poskytujeme součinnost při nasazení SW produktu vaším IT týmem. Oboustranně máme radost a příjemnou pocit o tom, že se nám tato část podařila zautomatizovat a digitalizovat. Máme radost a slavíme.

Po nasazení SW … podpora

Staráme se o to, aby aplikace běžela tak jak má v rámci nastavené podpory. Ona můžu u nás být až v režimu 24×7. naši kolegové jsou vždy připravení poskytnout tu nejvyšší odbornost pro zajištění plynulého chodu vaše aplikace. Dále jste se jistě všimli, že vaše aplikace bude potřebovat nové funkcionality ať vynucené např. businesse nebo legislativou či požadavkem na zlepšení.  I v tomto okamžiku máte naši plnou podporu, tak aby vám váš SW produkt umožnil tu nejlepší zkušenost.

Webové aplikace

již brzy bude doplněn text

Mobilní aplikace

již brzy bude doplněn text

Informační systémy

již brzy bude doplněn text

Progresivní aplikace

již brzy bude doplněn text