Oracle Cloud

Co je to Oracle Cloud?

Jedná se o platformu širokého portfolia produktů PaaS společnosti Oracle, která zahrnuje nástroje: potřebné k vývoji, integraci, monitorování a zabezpečení aplikací a také prostředky analytiky k vytváření užitečných přehledů pro provádění změn.

Solutia, s.r.o.

Výhody Oracle Cloud

Společnost Oracle je dominantním poskytovatelem služeb SaaS:

 • s produkty zahrnujícími systémy plánování podnikových zdrojů (ERP),
 • řízení dodavatelského řetězce (SCM),
 • zákaznických služeb (CX),
 • řízení výkonnosti podniku (EPM) a dalšími.

Portfolio produktů PaaS společnosti Oracle je stejně, ne-li více komplexní a opírá se o řešení Oracle Database, které je nejlepší databází podle metodiky MQ společnosti Gartner. Toto řešení nejenže zajišťuje bezkonkurenční integraci mezi produkty SaaS, PaaS a IaaS, ale integruje se také s technologiemi platformy na vlastní infrastruktuře. Výsledkem jsou bezproblémové služby pro zákazníky, vyšší provozní efektivita a podpora inovací.

Diferencovaný přístup společnosti Oracle ke cloudu dává organizacím nejvyšší míru flexibility napříč jejich aplikacemi a architekturou IT a podporuje průběžné zavádění změn. S využitím platformy Oracle Cloud Platform mohou organizace spouštět aplikace Oracle i aplikace jiných dodavatelů a připojovat se k aplikacím Oracle i jiných dodavatelů. Tato cloudová architektura umožňuje flexibilní nasazení a poskytuje možnost načasovat a individuálně přizpůsobit váš konkrétní přechod ke cloudu, což vede k optimalizaci okamžitých přínosů. Platforma Oracle Cloud Platform také umožňuje zavést standardy cloudových technologií, jako je Docker, nebo podporu systému VMware. Poskytuje také podporu pro mikroslužby a pro více jazyků.

Zabezpečený přístup do cloudu je základním cílem společnosti Oracle:

 • pomocí integrovaného zabezpečení hluboko v každé úrovni cloudu (až po úroveň čipu),
 • nebo pomocí samostatných služeb zabezpečení cloudu, které mohou zákazníci zabudovat do svých cloudových aplikací.

Aby byla zajištěna nejvyšší bezpečnost v rámci veřejného cloudu, vybudovala společnost Oracle strategii zaměřenou na data. Tato strategie zahrnuje řízení uživatelů s nejvyššími oprávněními, což superuživatelům brání v přístupu k příliš velkému rozsahu dat. Společnost Oracle také brání správcům cloudu, aby viděli data z databází zákazníků.

Cloudové služby zabezpečení společnosti Oracle umožňují zákazníkům získat přehled o nepovolených aplikacích a kontrolu nad nimi; chránit před sofistikovanými kybernetickými útoky pomocí jednotných přehledů a strojového učení; budovat provoz zabezpečení založený na identitách s cílem předcházet, odhalovat a chránit; a poskytovat řízení přístupu uživatelů, šifrování a maskování.

Možnosti Oracle Cloud

Možnosti výběru nasazení cloudu dávají organizacím úplnou kontrolu a flexibilitu. Řešení Oracle umožňují zákazníkům nasadit a spravovat jejich vlastní aplikace v jejich vlastním soukromém cloudu nebo je přesunout do veřejného cloudu. Tento přesun je bezproblémovou migrací, která se opírá o standardní technologie společnosti Oracle (stejné standardy, stejné produkty a jednotné řízení). Řešení Oracle Cloud atCustomer poskytuje další možnosti tím, že umožňuje organizacím zavést výhody řešení Oracle Cloud i za jejich branami firewall.

Připraveno na budoucnost. Uvedením první autonomní databáze na světě způsobila společnost Oracle revoluci ve způsobu správy dat. Průlomová technologie Oracle Database automatizuje správu dat s cílem poskytovat:

 • bezkonkurenční dostupnost,
 • výkon a zabezpečení prostřednictvím integrace umělé inteligence
 • a strojového učení.

Opírá se o databázi, která je podle metodiky MQ společnosti Gartner nejlepší databází na světě. Řešení Oracle Autonomous Database obsahuje tři klíčové prvky:

 • Infrastrukturu optimalizovanou pro databázi poskytovanou jako službu,
 • automatizovaná provoz databáze
 • optimalizaci pracovních úloh řízenou zásadami a strojovým učením.

Jako celek toto řešení umožňuje poskytování, opravy, upgrady a zálohování online; monitorování, škálování, provádění diagnostiky, ladění a optimalizaci; a automatické zpracování poruch a chyb.

Inteligentní řešení. Řešení Oracle Analytics Cloud nabízí komplexní sadu řízených analytických služeb založených na cloudu. Mezi tyto služby patří příjem dat, řízení dat, reportování a analýza a také vytváření modelů, řízení a nasazení na základě strojového učení. Analytika založená na řešení Oracle Cloud představuje jednotnou platformu, která pokrývá všechny uživatele ve všech firemních odděleních, obchodní analytiky, datové vědce a informační technologie. Řešení Oracle Analytics se integruje se všemi typy dat, jako jsou relační nebo velká data, NoSQL, objektová úložiště a datová jezera, a je integrováno se všemi aplikacemi.