Partnerství Microsoft

Jsme hrdí na statut certifikovaného partnera společnosti Microsoft.

Solutia jako oficiální Microsoft Partner dodává širokou škálu položek z produktového portfolia Microsoft.

U operačních systémů se jedná zejména o verze Windows 2002 Server, řešení pro DHCP, či webová a tisková řešení. MS HyperV představuje přístup k virtualizaci serverových prostředků. U Databází nabízíme veškeré aktuální varianty MS SQL Serveru, který představuje nesmírně škálovatelný nástroj pro správu transakčních i analytických dat, jejich čištění, integraci, atd.

MS System Center ulehčuje práci správcům podnikové informační infrastruktury díky pokročilým nástrojům pro správu serverů i koncových uživatelských stanic. Ve spolupráci s MS Active Directory navíc umožní škálovatelný způsob nastavení přístupových práv.

Ať již jste malý podnik či velká nadnárodní skupina, MS Exchange představuje jeden z nejrozšířenějších přístupů pro řešení kancelářské komunikace a produktivity.

Solutia, s.r.o.
Solutia, s.r.o.

Naše řešení postavená na Windows Serveru 2019 i předchozích verzích zahrnují:

 • Adresářovou službu založenou na MS Active Directory,
 • Síťové služby zahrnující DNS Server, DHCP Server,
 • Webové řešení postavené na MS IIS Serveru,
 • Souborové a tiskové řešení.
 • Virtualizaci Hyper-V

Rozumíme a umíme spravovat operační systémy od firmy Microsoft:

 • Windows 10, Windows 8 a 8.1, Windwows 7, XP i starši.
 • Windows Server 2019 i starší

S pomocí technologie MS SQL Server Vám můžeme nabídnout jak implementaci databázové platformy pro jednoduchá řešení tak pro komplexní databázový cluster.

Integrační nástroje

Řešení MS SQL zahrnuje i vyspělé služby pro propojení s ostatními systémy, zejména Integration Services (ISS), která nahradila dřívější Data Transformation Services (DTS). Jedná se o standardní nástroj typu ETL (Extract, Transform & Load).

Nově byla jako součást MS SQL Serveru 2012 uvedena služba Data Quality Services (DQS) pro řízení kvality uložených dat. Jak pomocí vestavěných automatických prostředků, tak s použitím přidělených rolí zajistí, aby výsledná data zpracovaná systémem měla odpovídající úroveň kvality.

Sada nástrojů ISS a DQS představuje velmi silný nástroj pro vnitropodnikovou integraci, ať již s ekonomickými systémy typu SAP či systémy pro řízení podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning – ERP).

Řízení referenčních dat a interních číselníků

S nástrojem Master Data Services (MDS) je možné automaticky centrálně řídit referenční data včetně složitých hierarchicky strukturovaných vazeb. MDS zajišťuje i služby migrace a verzování referenčních dat.

VIRTUALIZACE S MS HYPER-V

Na Microsoft Hyper-V, nazývané také Hypervisor, umožňuje sdílení hardwarových prostředků fyzického serveru virtuálními servery. Toto řešení umožňuje zvýšení využití hardwaru oproti řešení postavenému na fyzických serverech.

Microsoft používá odlišný, vícevrstvý přístup od technologií typu VMWare. Pro běh Hyper-V je nutné mít jeden hlavní řídící systém zpravidla typu Windows Server 2008 v 64 bitové verzi běžící na fyzickém serveru, na kterém jsou hostovány jednotlivé virtuální servery poskytující služby aplikacím a uživatelům.

Vývoj virtualizačních nástrojů se však nezastavil, v další verzi Windows 8 Server bude brzy možné provozovat virtualizaci i na síťové úrovni či zálohovat s využitím cloudu.

Poštovní server MS Exchange Server umožňuje spolupráci v rámci pracovní skupiny i v Internetu. Zahrnuje vyspělou správu a sdílení kalendářů a přístup k vnitrofiremním datům jak ze počítačů a notebooků PC, tak z mobilních zařízení.

Veškeré služby je možné využívat i přes webové rozhraní.

CENTRÁLNÍ SPRÁVA MS INFRASTRUKTURY

MS System Center je rodina produktů pro správu serverových datacenter i klientských prostředí.

Ať již se staráte o komplexní serverovou infrastrukturu či cloudový systém, nebo jen pár klientských stanic,

Microsoft System Center se skládá z několika produktů, které vám pomohou s kompletí administrací vaší sítě. Jedná se především o:

 • System Center Configuration Manager (SCCM) – Nástroj pro vzdálenou instalaci software na stanice a servery, je možno jej využívat pro instalaci operačního systému podle přednastavených kritérií, instalace aktualizací , automatická instalace např. antivirového systému pro nové stanice v síti a zároveň slouží jako asset manager pro všechny zařízení ve vaší síti.
 • System Center Operations Manager (SCOM) – Centrální monitoring veškerých logů na stanicích a serverech. Program, nejen, že zobrazí logy, ale umí i navrhovat řešení, dělat reporty, statistiky a mnoho jiného.
 • System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) – Kompletní správa vaší virtuální infrastruktury. Zakládání nových virtuálních serverů, správa stávajících a možnost sledování a úpravy uložišť dat a sítí.

Řešení postavená na MS Sharepoint Serveru umožňují vytvoření

 • komplexního internetového informačního portálu pro prezentaci firmy,
 • vnitropodnikového informačního webu – intranetu,
 • stránek pro spolupráci a sdílení informací v rámci týmu,
 • osobních stránek jednotlivých uživatelů.

MS Active Directory je ucelený nástroj pro nastavování politik a pravidel přístupů, instalaci softwarového vybavení na spravované počítače včetně hromadných kritických oprav operačního systému či aplikací. Fungování je založeno na tzv. doménách a celá struktura vazeb v doméně je přísně hierarchická. Součástí řešení jsou i detailní migrační politiky.