Řešení na míru

Máme 16 let zkušeností s mnoha projekty zakázkových řešení na míru, nabízíme pestrou paletu řešení. Díky opakovanému použití know-how šetříme vaše peníze a dodáváme více. Poskládáme kameny komponent dohromady tak, aby celek optimálně fungoval. Poptejte nás s novou výzvou co vytvořit.

SITUACE

každý vývoj nového systému vyžaduje zkušené lidi se správným know-how

spolehlivost dodávek

Máme pro vás tým skvělých odborníků s mnohaletými zkušenostmi. Aplikujeme ty nejnovější metodiky vývoje systémů.

PROJEKT

podrobná byznys analýza a definice cílů je základem pro úspěch celého projektu

metodicky řízená spolupráce

Díky projektové metodice PRINCE2 jsme připraveni uřídit i velké změny a dynamiku projektů.

VYLADĚNO

zužitkujeme naše zkušenosti a metodiky a zaručíme tak výsledek

vyladěné procesy

Při realizaci zakázek používáme ověřené praktiky, přinášíme globální technologie a aplikujeme lokální dovednosti.

Solutia, s.r.o.

Stáhněte si produktový leták o řešení IT na míru.

Uvědomujeme si, že rozmanitý, vnitřně členitý a bezproblémový tok informací představuje pro chod společnosti a její efektivní působení na trhu klíčový prvek.

Vzhledem k našim zkušenostem z rozsáhlých projektů u českých i nadnárodních společností, jsme připraveni se zhostit úkolů spojených se systémovou integrací. Ať již se bude jednat o dohled nad vývojem informačního systému, či tvorbu nových nebo změnu stávajících komponent IS. Námi dodané či dohledované řešení bude zcela v souladu s principy jednoduše spravovatelné a znovu použitelné servisně orientované architektury (SOA).

Nabízíme Vám služby zejména:

  • v roli plně odpovědného systémového integrátora
  • při tvorbě a údržbě IT strategie.
  • během návrhu integračního řešení podniku
  • při analýze a návrhu cílové architektury informačního systému
  • vývoj software aplikací

  • nalezením vhodné technologie pro ústřední řídící prvky IS
  • implementací vybrané integrační platformy
  • konzultace při dohledu nad přípravou a tvorbou IS a jeho složek

NAŠE PORTFOLIO ŘEŠENÍ

Respekt ke stávajícímu fungování

Vhodný přístup k integraci a odpovídající technologie bude vždy zvolena s plným respektem ke stávajícímu fungování vnitřních procesů v podniku a s ohledem na efektivní a minimálně narušený chod společnosti.