Partnerství Netwrix

Řešení pro kontrolu nad citlivými, regulovanými a obchodně důležitými daty bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Detekce a prevence bezpečnostních hrozeb

Jednotné a jednoduché prostředí platformy Netwrix Auditor umožňuje provádět bezpečnostní analýzy a detekci anomálií v chování uživatelů, vyhodnocení hrozeb ztráty dat bez ohledu na jejich umístění a tím snížovat riziko bezpečnostních incidentů.

Audit a prohlášení o shodě ve vlastního prostředí s menším úsilím a náklady

V rámci Netwrix Auditor mají správci možnost využít předpřipravené sady reportů, které prokazují, že společnost vyhovuje bezpečnostním standardům typu GDPR, PCI DSS, ISO/IEC 27001, HIPAA, SOX, GLBA, FISMA/NIST800-53, FERPA, CJIS, NERC CIP a dalším.

Zvýšení produktivity Bezpečnostních a Operačních týmů

Díky Netwrix Auditor nemusí správci procházet velké množství logů, aby zjistili kdo, kdy, kde a co změnil, nebo jaký má kdo kam přístup, neboť Netwrix Auditor všechny tyto změny sleduje, a na základě zadaných podmínek předává tyto informace tomu, kdo je potřebuje.

Netwrix Auditor Platform

Je platforma pro sbírání, vyhodnocení a zobrazení bezpečnosti dat a security incidentů ve smyslu kontroly a vyhodnocení událostí, jako jsou změny konfigurací, oprávnění a nebo přístupů v hybridním IT prostředí.

Solutia, s.r.o.
Solutia, s.r.o.