Vybrané projekty spolufinancujeme s využitím evropských fondů.

Cerberus (inovace interního postupu)

Cílem projektu je inovace postupu poskytování služby společnosti Solutia s.r.o. a to prostřednictvím zavedení podstatně zdokonaleného postupu do praxe. V rámci projektu dojde ke zdokonalení interních agend společnosti, díky kterým vznikne unikátní soubor procesů, interně nazývaný Cerberus, který umožní díky plné automatizaci, digitalizaci a použití moderních technologií maximální zkvalitnění a zefektivnění služeb poskytovaných směrem k zákazníkům.

Digitální transformace spol. Solutia s.r.o.

Cílem projektu je inovace nové serverové infrastruktury pro provoz podnikových informačních systémů, databází a aplikací společnosti Solutia s.r.o.

Nové a výkonné servery budou mít výrazně pozitivní vliv na automatizaci, rozhodovací procesy ve společnost.