Citrix – přehled produktů

Společnost Solutia nabízí konzultace, implementace, licenční konzultace, dodávky a podporu provozu pro produkty společnosti Citrix.

Firma Citrix dodává technologie pro:

  • virtualizaci serverů,
  • virtualizaci desktopů,
  • počítačové sítě,
  • SaaS (software jako služba)
  • cloud computing více než 260 000 organizacím na celém světě.

Produkty společnosti Citrix se řadí mezi přední technologie z oblasti virtualizace, cloud computingu, kolaborace a networkingu. Umožňují zjednodušovat komplexní firemní IT a podporují rozvoj mobilního pracovního stylu a jednotlivých cloudových služeb. Denně Citrix využívá až 75% internetových uživatelů.

Solutia, s.r.o.

Produkty Citrix v portfoliu společnosti Solutia s.r.o.:

XenApp Citrix

je nejstarším produktem společnosti Citrix. Jedná se o centralizovaný výpočetní server, který umožňuje uživatelům připojení k aplikacím, které jsou nainstalovány a spuštěny přímo na serveru. Technologie je schopna zvládnout připojení více uživatelů k jedinému serveru s jediným operačním systémem. Takto virtualizované prostředí umožňuje uživatelům připojení z jakéhokoliv místa a velkého množství zařízení.

K zabezpečení takového připojení využívá Citrix vlastní prezentační vrstvu zvanou Independent Computing Architecture (ICA). Společně s výpočetním a centrálním serverem může být využit pro připojení velkého počtu uživatelů. Citrix XenApp je primárně využíván pro nabízení virtualizovaných aplikací. Avšak společně s aplikací Citrix XenDesktop lze uživatelům nabízet i virtualizovaný desktop.

XenDesktop Citrix

je relativně nový produkt. Jedná se o virtualizaci desktopů. Virtualizace desktopů je založena na provozování desktopového operačního systému, jako virtuálního prostředí na centralizovaném serveru. Uživatel se k tomuto virtualizovanému desktopu může připojit z jakékoliv místa i zařízení. Citrix XenDesktop je nezávislý na používaném hypervisoru a lze jej provozovat nad produkty Citrix XenServer, VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.

XenServer Citrix

je virtualizační prostředí typu 1 (bare metal). Jedná se o serverový hypervisor, který umožňuje provozování množství virtuálních zařízení na jediném fyzickém serveru, přičemž jednotlivé virtuály sdílí společné zdroje fyzického serveru. Citrix XenServer může být využit k hostování produktů Citrix XenDesktop (virtuálních desktopů) a Citrix XenApp (virtuálních serverů s nabízenými aplikacemi).

XenClient Citrix

je rovněž virtualizační prostředí typu 1. Jedná se však o uživatelský hypervisor, který umožňuje provozování množství virtuálních zařízení na jediném koncovém zařízení. Citrix XenClient rozšiřuje možnosti virtualizace desktopů tím, že je uživateli umožněno přesunout, již virtualizovaný desktop, na své zařízení a pracovat off-line.

Provisioning services Citrix

je řešení pro rychlé nasazení virtuálních serverů, nebo desktopů. Citrix Provisioning services umožňuje streamovat jediný image serveru, nebo desktopu pro vytvoření množství instancí v rámci datového centra. Tato funkcionalita maximálně redukuje zaplnění fyzických disků serverů. Citrix Provisioning services lze také využít pro nasazení XenApp serverů, nebo XenDesktop desktopů.

Web Interface Citrix

jedná se o webový portál, který zprostředkuje uživatelům přístup k XenApp aplikacím, nebo XenDesktop desktopům, přehledně, přes webový prohlížeč. Jediným kliknutím myši pak může uživatel přistupovat ke svým publikovaným zdrojům. Pro nabízení zdrojů uživatelům využívá Citrix Web interface XenApp, nebo XenDesktop. Řešení je závislé na využití Citrix Online pluginu. Využitím Online pluginu a Web Interface lze také uživatelům dynamicky nabízet aplikace v menu Start na jejich koncových zařízeních.

Receiver Citrix

je univerzální klient, který umožňuje uživatelům spouštět aplikace, nebo desktopy (z XenApp, nebo XenDesktop) na svém zařízení. Jedná se o soubor veškerého softwarového vybavení, které uživatel potřebuje ke spuštění nabízených aplikací, nebo desktopů. Jelikož jsou v jediné aplikaci implementovány veškeré potřebné nastavení, updaty a pluginy, které je potřeba, je možné spustit jakoukoliv aplikaci, nebo desktop na zařízeních s OS Windows, MacOS, iOS (iPhone a iPad) a ChromeOS.

Merchandising Server Citrix

umožňuje administrátorovi nabídnout Citrix Receiver klienta pro všechny koncové uživatele. Výhodou pro uživatele je instalace pomocí dvou kliknutí myší přes webový prohlížeč. Citrix Merchandising Server a Citrix Receiver pracují společně pro nabízení a správu aplikací na koncových zařízeních.

Dazzle Citrix

je plugin pro koncová zařízení, který může být nainstalován pomocí Citrix Receiveru a slouží k vytvoření nabídky aplikací, které může uživatel využívat. Z nabídky aplikací si může uživatel vybrat ty, které ke své práci potřebuje a tyto se pak automaticky nainstalují. Dazzle je vytvořen jako jednoduché a intuitivní rozhraní, jaké je hojně využíváno například při nákupu hudby, nebo jiných produktů v internetu (koncept „Store“).

Jakmile uživatel vybere a potvrdí výběr aplikace, je do jeho nabídky Start vložen odkaz, stejně jako pro jakoukoliv klasickou aplikaci. Model Citrix Dazzle self-service znamená, že uživatel nebude muset kontaktovat své IT oddělení vždy, když potřebuje instalacině které ze svých pracovních aplikací.

Citrix Dazzle plugin se připojuje k Citrix Web Interface pro rozpoznání aplikací, které má uživatel publikovány přes XennApp, nebo desktopů přes XennDesktop.

Self Service Citrix

je plugin pro koncová zařízení, který může být nainstalován pomocí Citrix Recieveru a jedná se o předělanou verzi Citrix Dazzle pluginu. V tomto pluginu byla vylepšena funkčnost, integrováním s novou komponentou Citrix Delivery Service. Tato komponenta vylepšuje autentizace a enumeraci přidělených zdrojů uživateli. Citrix Self Service již ke své správné funkci nepotřebuje Citrix Web Interface.

Delivery Services Citrix

je řešení pro autentizaci uživatelů pro Citrix Receiver. Uživatel Citrix Receiveru se pomocí tohoto produktu autentizuje přes Citrix Self-service do XenDesktopu, nebo XenAppu. Po úspěšné autentizaci jsou vybrány veškeré prostředky, ke kterým má uživatel přístup a tyto jsou zobrazeny na Self-service obrazovce v Citrix Receiveru. Citrix Delivery Service rovněž umožňuje synchronizaci uživatelských zdrojů tak, aby bylo uživateli umožněno pracovat vždy s její nejnovější verzí. Citrix Delivery Service byl vytvořen jako přídavná komponenta do řešení Citrix Self Service.

App Request Citrix

je snap-in pro produkt Citrix Delivery Services, který umožňuje využívat některé pokročilé vlastnosti při žádání uživatelů o zdroje. Uživatel, při využití těchto vlastností může požádat o zpřístupnění aplikace pomocí tlačítka „Request“. V tomto případě se spustí nakonfigurované Workflow pro potvrzení nároku tohoto konkrétního uživatele na tuto, konkrétní aplikaci. Manager může požadavek, na základě notifikačního e-mailu povolit, nebo zamítnou.

Uživatel může sledovat celý schvalovací proces přes aplikaci Citrix Receiver.

Access Gateway Citrix

jedná se o bezpečnostní appliance pro zabezpečení aplikací, nebo desktopů publikovaných do internetu s tím, že pro oprávněné osoby zůstávají zdroje stále dostupné odkudkoliv. Zabezpečení se dosahuje přesunutím autentizace, autorizace a síťového zabezpečení na úroveň perimetru vnitřní sítě.

Běžné umístění Citrix Access Gateway je do síťové vrstvy DMZ společnosti. Appliance ve většině případů komunikuje s Citrix Web Interface pro publikování XenApp aplikací, nebo XenDesktop desktopů uživateli.

Edgesight Citrix

je management konzole pro sledování výkonu a dostupnosti XenApp, XenDesktop a koncových zařízení. Edgesight monitoruje aplikace, zařízení, připojení uživatelů, využití licencí a statistiky připojení v reálném čase. Tyto metriky umožňují zodpovědným osobám rychle analyzovat a řešit problémy, případně proaktivně reagovat a předcházet blížícím se problémům.

Pokud máte zájem pracovat a spolupracovat v rámci vaší firmy efektivně, přečtěte si více o našem řešení na platformě Citrix.

Pro ukázky na reálném prostředí, požadavku na demo, nebo proof-off koncept, nebo pouze obecné informace se neváhejte obrátit na jakékoliv kontakty.