Dodávka, prodej licencí Oracle

Díky naším dlouholetým zkušenostem s dodávkami Oracle technologii a úzkou spolupráci se lokální pobočkou společnosti Oracle jsme schopni vyjednat ty nejlepší podmínky. Někteří naši zaměstnanci pracovali dlouhá léta pro společnost Oracle a znají možnosti, jak dosáhnout co nejlepších podmínek pro nákup nových licencí.

 Perpetuální licence – jedná se o trvalou licenci kterou si zákazník pořizuje a má možnost si k ní přikoupit technickou podporu která se vypočítává z nákupní ceny licence a navyšuje o 22 %.

Roční licence – dříve Oracle umožňoval koupit zákazníkovi licence na jeden až 5 let, tzv časové licence (Term license). V současné době je již možné koupit pouze licence jednoroční. V některých případech jako jsou migrace a dočasné systémy může i roční licence být finančně zajímavá.

Předplatné – Oracle neposkytuje na licence možnost předplatného takzvané Subscription

Databázové licence se dále dělí na procesorové a uživatelské licence. CPU a NUP (Named User Plus). Dále Oracle rozlišuje licenční model jako je Full Use, ASFU, Embedded, či Limited use. Jak je z názvu viditelné pouze licence typy Full use mají volné použití, ostatní mají v sobě určitá omezení, například na konkrétní aplikaci, či systém apod.

Oracle - Solutia, Oracle EU Sovereign Cloud, Oracle Configuration Guide for ESG Reporting, Oracle Database for Azure
  • Full Use – Použití bez omezení.
  • ASFU – Application Specific Full Use – dodává většinou dodavatel aplikace a databáze může být provozována pouze s konkrétní aplikací.
  • Embedded – Velice málo používaná varianta. Je úplně zaintegrována do aplikace a databáze se samostatně nedá spravovat, pouze prostřednictvím aplikace.
  • Limited Use – Má podobný charakter jako Full Use, ale je limitována pouze pro jednu aplikaci například, nebo systém. Rozdíl oproti ASFU je ten že Limited Use je pořízeno zákazníkem pro aplikaci(e), které si zákazník vyvíjí sám nebo dodavatel dodává pouze aplikaci bez databáze.