IVANTI UNIFIED ENDPOINT MANAGEMENT

Ivanti Unified EndPoint Manager umožňuje lépe spravovat zařízení a distribuovat aplikace v síti.

Současná doba, plná nejrůznějších technických vybavení jako jsou počítače, notebooky nebo mobilní telefony, zvyšuje nároky a požadavky na jejich správce, kteří jsou s příchodem každého nového zařízení nuceni provádět jejich instalace, aktualizace a zabezpečení. V běžném prostředí to vyžaduje několik různých aplikací a vícenásobně znalostí, což přináší nároky na různá školení, aktualizace a hodiny čtení různých dokumentací.

V takovém prostředí by každý správce uvítal nástroj, kterým si každé nové zařízení připraví, nainstaluje, zainventarizuje, zabezpečí, a s klidem řádného hospodáře předá k užívání. Dále se pak takový spokojený správce stará o aktualizace a celkovou podporu uživatele a jeho zařízení, ať už formou vzdálené instalace, a nebo vzdáleného připojení.

UNIFIKOVANÁ SPRÁVA KONCOVÝCH BODŮ:

PEČUJTE AKTIVNĚ O UŽIVATELE, KTEŘÍ TAK BUDOU MOCI DĚLAT VÍCE SE VŠEMI SVÝMI ZAŘÍZENÍMI.

Ivanti Unified Endpoint Management je přesně tím, co vystihuje pojmem Centralizace správy koncových zařízení, aplikace, která sdružuje několik hlavních nástrojů, které správci využívají v běžném pracovním dni, vše z jedné konzole, ať už se jedná o počítač, notebook nebo smartphone. Inventarizací jednotlivých zařízení získává správce podrobné informace o jejich stavu at už z pohledu administrace, aktualizace nebo licenční čistoty. Zároveň je schopen pružně reagovat na požadavky a informace související s nutností výměny hardwaru z důvodu výkonnosti nebo zastaralosti.

Ivanti Management Suite zvyšuje produktivitu uživatelů a IT. Pomůže vám vytvořit inteligentní a integrovanou kontrolu nad multiplatformními desktopy a mobilními zařízeními vašich uživatelů. Umožněte správcům automatizovat nasazení softwaru a operačních systémů, rychle řešit problémy s uživateli a objevovat softwarová aktiva. Management Suite poskytuje základní data a akce, které se integrují s více řešeními Ivanti v rámci sjednoceného prostředí pro správu – snižují provozní režii a přinášejí rychlou návratnost investic.

Už s nástupem notebooků se výrazně zvýšily požadavky na IT oddělení v oblasti poskytování podpory uživatelům. S příchodem smartphonů a s jejich intenzivním využitím ve firemním informačním systému je dnes nemyslitelné zajistit efektivní podporu koncovým uživatelům bez použití nástroje pro centralizovanou správu koncových zařízení.

Solutia, s.r.o.

Hlavní funkce řešení postavené na Unified Endpoint Security Manager

Vše z jednoho místa

Nástroje pro centralizovanou správu musí podporovat celý životní cyklus koncového zařízení z jednoho místa a s minimálními náklady na provoz infrastruktury samostatného systému:

Požadované funkcionality nástrojů zahrnují zejména:

 • správa podnikových zdrojů a zařízení – IT Asset management,
 • monitoring využití SW aplikací,
 • vzdálená pomoc a správa,
 • vzdálená implementace operačního systému,
 • vzdálení instalace SW,
 • migrace uživatelských dat na novou verzi OS,
 • poskytnutí všech funkcionalit uživatelům i mimo síť zákazníka (Internet),
 • řízení nákladů elektrické energie koncových zařízení,
 • silný reportingový nástroj pro dohled nad systémem.

Správa koncových stanic s Ivanti Management Suite

Společnost Ivanti nabízí svým zákazníkům nástroj pro správu životního cyklu koncových zařízení s výraznou vazbou a orientací na potřeby zákazníka a na průběžný i očekávaný vývoj IT trhu a jeho trendy.

Dlouhá historie produktu a kontinuita jeho vývoje je zárukou centralizovaného a unifikovaného řešení, které Vám sníží nároky a náklady na správu koncových zařízení.

Ivanti Management Suite se umí plně přizpůsobit IT prostředí zákazníka a jeho nasazení může proto v relativně krátké době zefektivnit podpůrné činnosti poskytované Vaším IT oddělením.

Ivanti Unified Endpoint Manager pomáhá ušetřit

Kolik ušetříte při využití jednotlivých funkcí Ivanti Management Suite?

Funkcionalita Kolik můžete ušetřit s využitím Management Suite
Identifikace IT prostředků ve vlastnictví Ušetřete až 41% času pracovníků provádějících inventarizaci.
Inventarizace prostředků Ušetřete až 170 000,- Kč na každých 100 uživatelů
Hromadná softwarová instalace na koncové stanice na základě pravidel Snížení nákladů na distribuci SW až o 39%
Zobrazení přehledů i detailů o stavech prostředků i z pohledu souvisejícího rizika Omezení času nutného pro provádění auditu dohledu až o 42%
Správa softwarových licencí včetně podrobností o užití za účelem vyjednávání o ceně Čas pro instalaci a upgrade snížen až o 46%
Správa prostředků ve vzdálených lokalitách Ušetřete až 20 000,- Kč za server, který byste museli ve vzdálené lokalitě umístit.

Navíc za každých 100 uživatelů ušetříte až 140 000,- Kč

Nastavení bezpečnosti a správa mobilních zařízení Pokud máte 1000 mobilních zařízení, ušetříte až 22 milionů Kč za rok
Automatická instalace operačních systémů včetně migrace aplikací a uživatelského nastavení Až 80% zařízení přeinstalovaných automaticky bez zásahu operátora
Centrálně řízená vzdálená správa zařízení Ušetřete až 24% nákladů na řešení problémů
Efektivní řízení spotřeby koncových zařízení Ušetřete až 40 000,- Kč za každých 100 koncových zařízení

Hlavní přínosy

 • Správa koncových zařízení v jednom systému

 • Centrální aplikace aktualizací šetří čas

 • Dohled všech typů zařízení a operačních systémů

Nástroje System Life Cycle Management zajišťují centralizaci správy a podpory a umožňují z jednoho místa a v jeden okamžik provést určitou potřebnou aktivitu a to na několika vybraných nebo na všech koncových zařízeních v organizaci.

Ať už se bude jednat o instalaci nové verze software, nastavení upravené bezpečnostní politiky či okamžité zablokování všech zařízení – chytrého telefonu Android, iPhone, BlackBerry, pracovního PC, laptopu i prezentačního tabletu – nespolehlivého obchodníka z důvodu podezření na únik informací.