Podpora (Support, maintenance) licencí Oracle

SLUŽBY PODPORY SPOLEČNOSTI ORACLE

Oracle Support Services (OSS) nabízí následující programy: Oracle Advanced Customer Support (Pokročilá podpora zákazníků): programy Software Update License & Support, které zákazníkům poskytují právo na aktualizace produktů Oracle a nepřetržitou podporu všech produktů Oracle, a Oracle Advanced Customer Support (Pokročilá podpora zákazníků), které zahrnují nabídku dalších služeb určených k zajištění vyšší úrovně podpory. Služby se mohou v jednotlivých zemích lišit. Informace o dostupnosti získáte od místního obchodního zástupce podpory. Úplný popis programů služeb podpory Oracle naleznete na webových stránkách podpory prodeje na adrese http://www.oracle.com/Support.

Licence na aktualizaci softwaru a podpora

Software Updates License & Support poskytuje zákazníkům právo na aktualizace produktu a nepřetržitou technickou podporu a je k dispozici po dobu pěti let od data vydání produktu. Aktualizace produktu zahrnuje aktualizované verze softwaru, verze údržby a záplaty. Zákazníci získají přímý přístup k odborníkům společnosti Oracle v případě dotazů týkajících se instalace a provozu softwaru Oracle, které se týkají konkrétních produktů. Webová podpora je poskytována prostřednictvím služby OracleMetaLink. Funkce MetaLink zahrnují proaktivní oznámení, přizpůsobené domovské stránky, technické knihovny a fóra, informace o životním cyklu produktu, databázi chyb a možnost zaznamenávat požadavky na technickou pomoc.

Obnovení podpory

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou roční poplatky, které se vztahují na trvalé i časově omezené licence pouze pro první rok podpory. Cena za obnovení technické podpory pro Software Update License & Support je rovna poplatkům za technickou podporu zaplaceným za stejné licence v předchozím roce, navýšeným o sazbu inflační úpravy (IAR). U licencí s aktivní smluvní maximální sazbou (CCR) se podpora zvyšuje o nižší CCR nebo IAR. Ve všech případech platí, že případná platná horní hranice technické podpory obsažená v licenční smlouvě nebo objednacím dokumentu, kterým se licence řídí, omezuje úpravu při obnovení. Další informace o úpravách při obnovení získáte od svého obchodního zástupce pro podporu.

Rozšířená zákaznická podpora

Rozšířená zákaznická podpora je určena k poskytování rozšířené úrovně podpory zákazníkům společnosti Oracle. Pokročilá zákaznická podpora poskytuje přizpůsobená, flexibilní řešení podpory vytvořená tak, aby splňovala specifické obchodní požadavky zákazníků. Zákazníci Advanced Customer Support mají možnost zakoupit si standardní služby nebo kombinovat standardní služby se specifickými nabídkami a získat tak komplexní řešení.

Informace o podpoře Advanced Customer Support a cenách získáte od místního obchodního zástupce podpory.

Oracle - Solutia, Oracle EU Sovereign Cloud, Oracle Configuration Guide for ESG Reporting, Oracle Database for Azure

Balíčky podpory incidentních serverů

Balíčky Incident Server Support poskytují webovou podporu založenou na incidentech pro následující omezené sady produktů: – Balíček podpory serveru Oracle Database (2 300 amerických dolarů za 10 incidentů na jednom serveru):

Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Database Standard Edition, Standard Edition One, Partitioning, Real Application Clusters – Oracle Application Server Support Package (1 150 USA (Dollar) za 10 incidentů na jednom serveru):

Internet Application Server Enterprise Edition, Internet Application Server Standard Edition, Internet Application Server Java Edition

Se zakoupením balíčků podpory pro incidentové servery získají zákazníci přístup k službě OracleMetaLink , která poskytuje nepřetržitou webovou technickou podporu, včetně webových žádostí o technickou pomoc.

Zásady a definice služeb zákaznické podpory

Úplné zásady naleznete v Zásadách technické podpory na adrese http://www.oracle.com/support.

Rozšířená podpora

Zákazníci s aktuálními aktualizacemi softwaru, licencí a podporou mohou zakoupením rozšířené podpory podporovat svůj produkt po dobu dalších 3 let, tedy po uplynutí počátečních 5 let od data všeobecné dostupnosti produktu. Poplatky za rozšířenou podporu se vztahují pouze na zrušené programy Oracle. Poplatky za prodlouženou podporu se skládají z poplatku za aktualizace softwaru, licence a podporu za předchozí rok plus příslušná úprava za prodloužení a další poplatek podle roku.

Další poplatky jsou následující:

Rok 6 po vydání produktu: Rok 7 po vydání produktu: 10 % z poplatku za aktualizaci softwaru a podporu v aktuálním roce: Rok 8 po vydání produktu: 20 % z poplatku za aktualizaci softwaru a podporu v aktuálním roce: Aktualizace softwaru: 20 % z ceny licence a podpory na aktuální rok.

Rozšířená podpora nabízí následující:

  • Aktualizace, opravy a bezpečnostní upozornění Daňové, právní a regulační aktualizace Skripty pro aktualizaci
  • Technickou podporu
  • Hlavní verze produktů a technologií

Udržovací podpora

Podpora Sustaining Support nabízená v 9. a dalších letech poskytuje technickou podporu – tj. přístup k online podpoře a podpoře call centra společnosti Oracle – a práva k budoucím produktům po dobu, po kterou zákazník kupuje podporu. Podpora Sustaining Support je zpoplatněna podle ceníku obnovení, který najdete v části „Obnovení podpory“ výše.

Trvalá podpora poskytuje:

  • technickou podporu (Přístup k MetaLink/Customer Connection Hlavní verze produktů a technologií Předchozí opravy.)

Pokud kupujete nové licence tak je také nutné k tomu zakoupit roční technickou podporu minimálně na první rok. Většina zákazníků si technickou podporu platí i následující roky. Technická podpora se vypočítá 22 % z prodejní/nákupní ceny licencí. Oracle navyšuje tuto technickou podporu o 8 % procent každý rok.

Příklad: cena Databáze Enterprise Edition – Processor stojí 47.500 USD. Zákazník si vyjednal například slevu 50 %, tedy cena nákupní je 23.750 $, cena podpory 1. rok bude 22 % = 5.225 USD. 2. rok to bude ale již 5.225 + 8 %, tedy 5.643 USD a tak dále.

  • Annual Inflation Rate – aktuálně 8 %. Oracle má v podmínkách technické podpory uvedeno, že může každý rok zvedat technickou podporu O takzvanou Annual Inflation rate, která v současné době činí 8 %. Ještě do konce listopadu 2022 to byly pouze 4 %.
  • Technická podpora obsahuje 2 části. Za prvé, možnost zadávat tickety na supportu Oracle a za druhé, je možnost upgradovat na nejnovější verze a stahovat nejnovější patche. Tato podpora může být poskytována přímo Oraclem zákazníkovi nebo prostřednictvím partnera jako je například společnost Solutia. Oracle nabízí ucelený partnerský program který umožňuje partnerům dodávat licence a podporu a nabídnout zákazníkovi možnosti které přináší výhody. Například jednodušší správa kontraktů, sjednocení, optimalizace.
  • Reinstatement Fee – Pokud se zákazník rozhodne technickou podporu například druhý rok neobnovit, tak je to možné. Ale musí počítat, že v budoucnu k opětovnému obnovení podpory bude muset doplatit penále takzvané Reinstatement Fee, což je vlastně pokuta, která činí 50 % z technické podpory která nebyla během dané doby placena. Pokud není technická podpora obnovována po delší dobu tak by takzvané Reinstatement Fee bylo již tak vysoké, že se vyplatí koupit nové licence.
  • Snížení nákladů – Existuje celá řada možností, jak snížit poplatky za technickou podporu, ať už je to změna licenčních metrik či licenční optimalizace, přechod do Oracle cloudu či migrace licencí. Obraťte se na nás a rádi vám pomůžeme najít nejvhodnější variantu, jak ušetřit.
  • BYOL – Bring Your Own License – pokud se zákazník rozhodně některé systémy migrovat do Oracle cloudu tak někdy může být výhodnější si stávající licence včetně technické podpory ponechat a licenčně přesunout do cloudu. Bývá to výhodnější hlavně v případě, kdy licence byly zakoupené s výraznou slevou a tím pádem je i nižší poplatky za technickou podporu. Jednotková položka cloudu neboli kredit několikanásobně levnější, než kdyby si licence sebou nevzal. Pro zákazníky, kteří platí vysokou výši technické podpory tak se tato aktivita nevyplatí a mnohdy zase bývá výhodnější stávající technickou podporu zrušit a systémy přesunou do cloudu a tím výrazně ušetřit. Kontaktujte nás abyste zjistili, zdali máte vysokou či nízkou výši poplatků za technickou podporu. Na základě toho můžeme společně určit nejlepší řešení.