Řešení na platformě Oracle

Jako Oracle Gold Partner nabízíme především dodávky licencí, licenční poradenství a audit. S obratem v desítkách miliard dolarů, s téměř stovkou tisíc zaměstnanců, s pobočkami skoro ve všech zemích a zejména s portfoliem produktů od databázových nástrojů pro nekomerční weby (MySQL), přes robustní Oracle 19c, programovací jazyk Java, integrační nástroje, reportovací technologie, Business Intelligence, správu dokumentů a obsahu… zkrátka na co si vzpomenete. Přečtě si více o licenčním poradenství a auditu  

Oracle - Solutia, Oracle EU Sovereign Cloud, Oracle Configuration Guide for ESG Reporting, Oracle Database for Azure

Najdeme s vámi řešení jak být správně zalicencován, jak přenastavit infrastrukru, jaké omezení provést, jak licence správně používat, jak je případně zrušit a jak vyjednat nejlepší komerční podmínky pro případný dokup licencí. Provedeme důkladnou licenční analýzu a doporučíme nejlepší řešení.

Přínosy licenčního auditu

  • Inventura licencí – zjištění skutečnosti

  • Porovnání rozsahu skutečného užití vs. nákupy a licenční smlouvy

  • Optimalizace licencí a podpory

DODÁVKY LICENCÍ A JEJICH PODPORA

Zajistíme vám optimální nákup licencí Oracle, které skutečně potřebujete.

V rámci našeho komplexního řešení pro správu softwarových aktiv provedeme inventuru skutečného stavu užití sofware, dáme do pořádku evidenci licencí,  pomůžeme vám uvést do života pravidla pro nakládání se sofwarovými i hardwarovými aktivy a navrhneme optimalizaci prostředků: jak sofware, tak hardware.

Nabízíme v rámci Oracle Cloud řešení pomoc s návrhem a realizací přesunu části nebo celé stávající infrastruktury do jedné nebo více služeb platformy. Pomoc s vytvořením nové plně cloudové infrastruktury a napojením na stávající on premise řešení (hybridní infrastruktura). Předvedení a vysvětlení jednotlivých PaaS služeb platformy.

Zprostředkování nákupu licencí, cloudových kreditů a cloudového výpočetního času.