Oracle řešení

V oblasti řešení Oracle nabízíme komplet zajištění licencí a podpory včetně licenčního auditu. Věnujeme se také integraci a APEX (application exchange) řešení.

ANALÝZA

navrhneme vám optimální licenční mix

promyslíme celou architekturu

Navrhneme vám optimální licenční mix a poradíme, jak správně zalicencovat a ušetřit.

PRÁVA

jaký je aktuální rozsah a možnosti využití licencí

licenční poradenství na míru

Pomůžeme vám dopodrobna zanalyzovat používání licencí a uvést skutečnost do souladu s pořízenými právy.

PODPORA

následná péče o uživatele včetně aktualizací

postaráme se o uživatele

Poskytneme vám profesionání podporu, včetně přístupu na náš servicedesk.

Řešení od jednoho z největších výrobců software na světě nabízíme ve všech jeho variantách a včetně podpory.

Ať již potřebujete rychlou transakční databázi pro bankovní systém (typu OLTP), nebo pracujete s velkým množstvím rozličných dat pro tvorbu reportů nad OLAP, Oracle DB vám v poslední verzi poskytne robustní a velkoryse pojaté řešení přesně pro vaše požadavky.

Solutia, s.r.o.

Stáhněte si produktový leták Oracle.

Jsme Oracle Gold Partner, naše služby na platformě Oracle Vám proto nabízíme s plnou podporou od společnosti Oracle. Naše certifikace také znamená, že naše řešení splňují nejnáročnější požadavky na partnery Oracle.

Solutia je rovněž držitelem tzv. Government Addendum, díky kterému můžeme naše služby a produkty na této platformě poskytovat i organizacím a podnikům státní správy.

Obvyklá praxe spočívá v tom, že každý koncový uživatel je v průměru auditován jednou za 5 let a více. Společnost Oracle uplatňuje tento postup “jednou za 5let”, protože Oracle také ví, že koncoví uživatelé obvykle obnovují hardware každé 3-4 roky. Vzhledem k tomu, že počet licencí potřebných k licencování softwaru Oracle závisí do značné míry na hardwaru, na kterém je software nasazen (zejména pro databázové a Middleware programy), je tento interval každých cca 5 let aplikován. Tento interval se samozřejmě může lišit v případě, že společnost Oracle očekává situaci nesplnění požadavků v dřívější fázi nebo v případě, že předchozí audit byl omezen na část softwarových programů nasazených ve vaší organizaci. Navíc tento interval může samozřejmě záviset i na množství auditorů dostupných v rámci jedné země a jejich místním pracovním vytížení.

Podle podmínek licenční smlouvy nesete odpovědnost za jakékoli náklady, které vzniknou při spolupráci s auditem.

V případě, že se zjistí, že jste nevyhovující, musíte uhradit poplatky, které se vztahují na vaše používání těchto programů. V takovém případě se společnost Oracle bude vyžadovat, abyste v průběhu 30 dnů zakoupili příslušné licence a uhradili příslušné poplatky za údržbu podpory. Tyto poplatky jsou zpravidla účtovány bez dalších slev. V případě, že jste ochotni dokoupit další licence pro budoucí nasazení jiných programů Oracle, může být poskytnuta vyšší sleva.

Kromě licenčních poplatků a poplatků za support, které budete muset zaplatit, společnost Oracle vám zaúčtuje tzv. poplatky za zpětnou podporu. Poplatky za zpětnou podporu jsou poplatky za podporu, které společnost Oraclezmeškala“ za období, ve kterém koncový uživatel neoprávněně využíval softwarové programy. Ty jsou vypočteny jako 22% ročně z čisté licenční ceny rozpuštěné zpět od data, kdy bylo zjištěno, že koncový uživatel využíval nevýhradní licence.

S celým procesem auditu jsme připraveni vám pomoci a poradit jak optimalizovat licence.

PŘÍNOSY NAŠEHO AUDITU

Jak minimalizovat co nejvíce náklady na dokup licencí?

Najměte si důvěryhodného a zkušeného partnera (Solutia s.r.o.) a nechte si udělat revizi prostředí ještě před tím, než u vás audit začne

  • Chybějící licence dokupte na „nový projekt“ a získejte co možná nejlepší slevu.
  • Upravit architekturu, nastavit partitioning tak, aby vyhovovalo použití licencí
  • Upravit nastavení virtulizačního prostředí aby taky vyhovovalo licenčním potřebám
  • Odinstalovat a smazat nepotřebný SW na který nemám licenci (Stává se, že admin spustil jen jednou „option“ aby si ji vyzkoušel. Pak jí ale neodstranil a vy to budete muset tvrdě doplatit

Jak vám může Solutia pomoci?

Příprava na audit a snížení rizik: Zapojte nás co nejdříve. Ideálně ještě před auditem.

Najdeme s vámi řešení jak být správně zalicencován, jak přenastavit infrastrukturu, jaké omezení provést, jak licence správně používat, jak je případně zrušit a jak vyjednat nejlepší komerční podmínky pro případný dokup licencí. Provedeme důkladnou licenční analýzu a doporučíme nejlepší řešení.

Seznam oblastí kde vám můžeme pomoci i mimo audit

  • Jak se auditu vyhnout, případně jak se na něj nejlépe připravit.
  • Provést důkladnou analýzu využívání licencí pomocí vlastních SW nástrojů případně nástrojů třetích stran.
  • Doporučení, co udělat abyste byli správně zalicencováni. Jak nastavit Hard Partitioning a co Oracle považuje za Hard Partitioning a jak se Oracle licencuje ve virtualizovaném prostředí.
  • Nastavit s vámi budoucí správnost zalicencování a její kontrolu, abyste byli stále v souladu s licenčními požadavky Oracle.
  • Jak zrušit support na licencích které nepoužíváte, nebo nepotřebné licence kompletně zrušit.
  • A další tipy a triky ohledně Oracle licencování (ULA, PULA…), kontraktů a supportu.