IVANTI ASSET MANAGER

Ivanti Asset Manager umožňuje lépe spravovat životní cyklus majetku.

PŘESTAŇTE PLÝTVAT PENĚZI A ZAČNĚTE OPTIMALIZOVAT. ZÍSKEJTE ÚPLNÝ PŘEHLED O SVÉM IT MAJETKU OD NÁKUPU AŽ PO VYŘAZENÍ.

Hlavní funkce řešení Asset Manager

  • monitorování zařízení od nákupu až po vyřazení
  • podpora pro čárové kódy
  • mobilní aplikace pro práci na místě

Hlavní přínosy

  • optimalizuje využití a výkon vašeho IT majetku a smluv.

  • časová úspora při správě aktiv

  • sledování skutečného užití prostředků
  • správa pořizovacích smluv

  • katalog volných prostředků

  • jeden nástroj na všechno potřebné