Certifikace & politiky

Hlavním posláním společnosti Solutia s.r.o. je poskytování profesionálních služeb, které zajistí maximální spokojenost našich zákazníků.

Pro naplnění tohoto poslání se vždy snažíme pochopit požadavky zákazníka, tak aby mohlo být navržené vysoce kvalitní řešení, které svou komplexností patří do kategorie špičkových řešení. Proto je nosné motto společnosti „Our goal is your success“. Jediná správná cesta je vytvořit řešení na míru pro zákazníka (customizované řešení) v souladu s politikou jakosti. Celou politiku jakosti naleznete zde.

Solutia, s.r.o.

Vizí společnosti Solutia je pomáhat svým zákazníkům při řešení jejich složitých zadání, vytvářet vyspělá, efektivní a bezpečná řešení.

Politika ISMS společnosti Solutia má za cíl informovat zákazníky a partnery společnosti i veřejnost o trvalém zájmu chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení. Základním smyslem systému informační bezpečnosti je zabezpečit kontinuální integritu, dostupnost a důvěrnost datových a jiných aktiv.

Celou politiku naleznete zde.

Pravidla pro ochranu osobních údajů najdete na vyhrazené stránce.

Co to je ISMS?

ISMS je zkratka pro Information Security Management System, tedy systém pro řízení bezpečnosti informací. Představuje ucelenou sadu nástrojů, politik a standardů, které společně zajišťující bezpečné nakládání s citlivými informacemi společnosti, i našich zákazníků.

Environmentální politika společnosti Solutia potvrzuje náš závazek uplatňovat ji při vedení naší firmy a vytvářet trvalé předpoklady pro její naplňování. Soustředíme se na správné pochopení environmentálních požadavků stanovených v právních i jiných předpisech včetně smluv a při své práci se pak orientujeme na jejich splnění. Celou politiku naleznete zde.

Politika managementu služeb společnosti Solutia s.r.o.

Díky standardu systémů managementu služeb (SMS) společnost Solutia s.r.o. specifikuje požadavky na poskytování služeb pro plánování, navrhování, implementování, provozování, monitorování, kontrolu, udržování a zlepšování SMS. Tento systém je aplikovatelný na všechny naše služby. Koordinovaná integrace a zavedení SMS přináší trvalé řízení a příležitosti pro neustále zlepšování, vyšší účinnost a účelnost. Fungování procesů podle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 vyžaduje dobrou organizaci a koordinaci našich pracovníků. Zavedením těchto certifikací jsme schopní neustále zlepšovat dodávky našich služeb. Celou politiku naleznete zde.

Certifikace společnosti Solutia s.r.o.

Naše certifikace jsou dokladem ohleduplného chování a kvality námi dodávaných služeb. Společnost Solutia získala certifikaci v následujících oblastech:

Všechny certifikáty byly vydané společností TAYLLORCOX s.r.o.
http://www.tcox.cz/

ISO 9001
systém managementu kvality organizace

ISO 14001
systém environmentálního managementu

ISO 27001
systém managementu bezpečnosti informací

ISO 20000-1
systém managementu poskytování ICT služeb organizace