Článek přečtěte do 3 min.

Když uvažujeme o neustále se měnících požadavcích, kterým čelí podnikové IT, je jasné, že flexibilita a připravenost k transformaci jsou klíčovými hnacími silami úspěchu. Citrix nedávno provedl vlastní transformaci a stal se obchodní jednotkou Cloud Software Group. Během tohoto procesu se týmy Citrix důkladně podívaly na aktuální portfolio nabídek, aby určily, jak lépe sloužit potřebám vašeho podnikání.

V Citrixu se zaměřují především na poskytování aplikací a desktopů. V rámci podpory optimalizujeme investice, upřednostňovali v Citrixu zákaznickou zkušenost a hodnotu v těchto klíčových oblastech:

  • Urychlení investic do základních technologií, jako je HDX, zřizování, administrátorské zkušenosti a StoreFront
  • Inovace sousedních řešení s vysokou poptávkou, jako je nulová důvěra, SaaS a webový přístup a monitorování a analýzy
  • Rozšíření naší prvotřídní podpory, včetně přímé integrace do týmu Citrix Engineering pro bezproblémový zážitek

Během této cesty ke cloudu a předplatnému Citrix od mnoha z vás slyšíme, že klíčovou hodnotou tohoto řešení je důležitost hybridní flexibility a zákaznické volby. Například vám umožní nasadit a spravovat pracovní zátěž aplikací a desktopů kdekoli, v prostorách, v cloudu nebo obojí – na dobu neurčitou – podle toho, jak uznáte za vhodné.

Provoz v tomto „hybridním režimu“ není jen přechodným stavem na cestě do cloudu, je to cíl pro tisíce zákazníků.  Proto s potěšením oznamujeme, že nové předplatné Citrix Universal je dostupné od 8. března 2023! 

Výhody univerzálního předplatného Citrix

S předplatitelskými licencemi Citrix Universal máte svobodu používat infrastrukturu správy Citrix v místě, nasazovat infrastrukturu na veřejný cloud dle vlastního výběru a/nebo využívat řídicí rovinu cloudových služeb Citrix v jakékoli kombinaci. Navíc, bez ohledu na to, kde se rozhodnete hostovat svou infrastrukturu Citrix, můžete své aplikace a pracovní zátěže desktopů umístit do cloudu nebo do veřejného cloudu. Tato flexibilita nemá v tomto odvětví obdoby a dokonale se hodí pro tuto éru hybridních, distribuovaných pracovních sil.

Jak získám předplatné licence Citrix Universal?

Pokud je třeba obnovit vaše stávající předplatná nebo pokud jste v současnosti stálým licencovaným zákazníkem Citrix Virtual Apps and Desktops s údržbou softwaru, nyní je čas nás kontaktovat na info@solutia.cz pro další podrobnosti.

Pokud již vlastníte Citrix DaaS s hybridními právy, můžete pokračovat v obnovování těchto licencí. Později v roce 2023 se Citrix DaaS s hybridními právy automaticky stanou licencemi Citrix Universal.

Jak se Citrix Universal liší od hybridních práv?

S předplatným Citrix Universal mohou organizace po dobu trvání svého předplatného používat jak virtuální aplikace a desktopy Citrix spravované IT, tak cloudové služby Citrix DaaS. To se liší od hybridních práv, kde měly organizace omezenou časovou osu pro migraci do cloudu. Kromě toho mohou organizace provozovat svá prostředí Citrix Universal v prostorách, ve veřejném cloudu „lift and shift“ spravovaném IT, privátním cloudu nebo s cloudovými službami Citrix DaaS. Mohou také kombinovat komponenty „spravované zákazníky“ s cloudovými službami.

Jaká je budoucnost on-premise perpetual licencování?

Věříme, že nové licence Citrix Universal jsou tou nejlepší nabídkou Citrix, která vám poslouží kupředu, poskytne vám největší flexibilitu, naše řešení s nejbohatšími funkcemi a nejlepší podporu. V roce 2019 ve společnosti Citrix vyřadili síťové nové trvalé licence. Tím se zajistilo, že všichni zákazníci budou mít prospěch z předplatného Citrix Universal, ukončujeme nyní trvalou údržbu softwaru pro větší zákazníky a poskytujeme speciální přechod na cenu předplatného Citrix Universal, která je k dispozici po omezenou dobu.

Jaké edice Citrix DaaS a Citrix Virtual Apps and Desktops jsou dostupné s předplatným Citrix Universal?

Edice Citrix Universal zahrnují funkce z cloudových edic Citrix DaaS a místních edic Citrix Virtual Apps and Desktops.

Zde jsou podrobnosti:

  • Citrix Universal Advanced – zahrnuje Citrix DaaS Advanced a Citrix Virtual Apps Advanced
  • Citrix Universal Advanced Plus – zahrnuje Citrix DaaS Advanced Plus a Citrix Virtual Apps and Desktops Advanced
  • Citrix Universal Premium – zahrnuje Citrix DaaS Premium a Citrix Virtual Apps and Desktops Premium
  • Citrix Universal Premium Plus – zahrnuje Citrix DaaS Premium Plus a Citrix Virtual Apps and Desktops Premium

Další informace o specifikách každé edice Citrix DaaS a Citrix Virtual Apps and Desktops najdete v matici funkcí.

Mohu přejít ze stávající licence Citrix na Citrix Universal?

Citrix má specifické přechodové cesty z místních trvalých virtuálních aplikací a desktopů Citrix a trvalých edic Citrix Workspace Bundle a Suite. Neexistují žádné konkrétní cesty přechodu z cloudových předplatných na nové licence Citrix Universal. Organizace mohou přidávat hybridní práva ke stávajícím cloudovým edicím Citrix DaaS.

Pro organizace s existujícím místním předplatným Citrix Virtual Apps and Desktops nebo cloudovým předplatným Citrix DaaS můžete pokračovat v obnovování nebo rozšiřování těchto licencí nebo v nákupu licencí Citrix Universal po obnovení.

Mohu provozovat Citrix Virtual Apps and Desktops ve své vlastní veřejné cloudové instanci?

Ano. V brzké době budou místní licence pro předplatné Citrix Universal a Citrix Virtual Apps a Desktops podporovat nasazení veřejného cloudu řízené IT.

Jsou edice Citrix Universal dostupné v souběžných licencích a licencích pro uživatele/zařízení?

Ano. Souběžné licence a licence pro uživatele/zařízení jsou i nadále dostupné pro zákazníky s obnovením i pro nové licence Citrix Universal.

Jaké samostatné doplňky jsou k dispozici s předplatitelskými licencemi Citrix Universal?

Všechny aktuální doplňky Citrix DaaS jsou také dostupné s Citrix Universal. Hybridní práva jsou samozřejmě již součástí Citrix Universal.

Kdy bude dostupné předplatné Citrix Universal?

8. března 2023 spustíme předplatné Citrix Universal, přepracovaný balíček, který nahradí dřívější Citrix DaaS nabídkou hybridních práv, bez omezení, jak Citrix nasadit nebo kde budete hostovat své pracovní zátěže.

Mám nárok na předplatné licence Citrix Universal?

Licence předplatného Citrix Universal jsou dostupné pro prostředí v množství 250 (uživatel/zařízení) nebo 100 (souběžně) licencí a více. Pro více informací prosím kontaktujte info@solutia.cz