Článek přečtěte do 4 min.

VMware’s vSphere ESXi do 5.0 (Cluster)

Starší verze VMware vSphere ESXi, až 5.0 včetně, vyžadují sdílené úložiště. Aby se virtuální servery se systémem Oracle mohly pohybovat v prostředí VMware. V těchto situacích je software Oracle nainstalován na sdíleném úložišti a celý cluster připojený ke sdílenému úložišti.

V důsledku toho Oracle vyžaduje:

  • abyste licencovali všechna fyzická jádra fyzických hostitelů ESXi, která jsou součástí klastru, který je připojen ke sdílenému úložišti v prostředí VMWare.
VMware vSphere up to 5.0

VMware vSphere up to 5.0

VMware’s vSphere ESXi 5.1 (vCenter)

V novějších verzích vSphere ESXI, 5.1 a novějších již není nutné pro sdílení migrace běžícího virtuálního stroje sdílené úložiště. Virtuální stroj se systémem Oracle se může přesouvat kamkoli v instanci serveru vCenter a sdílené úložiště již neslouží jako instalační bod pro Oracle.

Výsledkem toho je, že Oracle vyžaduje, abyste licencovali všechna fyzická jádra všech fyzických hostitelů ESXi. Ty jsou součástí stejné instance serveru vCenter, napříč datovými centry v rámci vCenter. Virtuální server může být přesunut se softwarem Oracle na libovolný server v instanci serveru vCenter.

VMware’s vSphere ESXi 6.x (Everything)

S vCenter Server 6.x se běžící virtuální stroj může pohybovat napříč instancemi serveru vCenter, což ovlivňuje licencování v celém prostředí.

V důsledku toho společnost Oracle vyžaduje:

  • abyste licencovali všechna fyzická jádra všech fyzických hostitelů ESXi všech instancí serverů vCenter, které mají hostitele s hypervisory ESXi 5.1 nebo novějšími.

VMware’s vSphere ESXi 6.x (Everything)

Příklad:

Zákazník právě upgradoval na verzi VMware 6.5 a používá Oracle Database Enterprise Edition a zajímá ho co všechno musí za licencovat a kolik licencí tedy bude potřebovat.

Odpověď: Zákazník potřebuje za licencovat všechny servery napříč všemi vCentery.

Existuje ale někde detailní OFICIÁLNÍ popis a doporučení na Oracle webu, nebo dokonce má toto všechno Oracle právní nárok ve smlouvách a objednávkových dokumentech?

Pokud by vás zajímali detaily, neváhejte mě kontaktovat, rád vysvětlím na co má a na co Oracle nemá PRÁVO!

Dotazy a informace směřujte na: David.Barak@solutia.cz