Článek přečtěte do 5 min.

Užití licencí Oracle

V sérii článků se budeme věnovat tématu optimalizace užití licencí Oracle a příkladům, kde je možné ušetřit.

1

HISTORICKÉ NÁKUPY

Neznalost rozpoznat historické nákupy, které lze využít k pokrytí současných nedostatků v licencích

2

VIRTUALIZACE

Nesprávné výpočty požadovaného počtu licencí potřebných pro virtualizovaná prostředí, která závisí na použitých technologiích a jejich konfiguraci (např. IBM LPAR, VMware VSphere, kontejnery se zásobníkem Sun Solaris, Oracle VM atd.)

3

NÁKUP NOVÉHO HW

Obměna starého HW za nový, který je výkonnější, má více procesorů a jader. Tedy potřeba více licencí

4

FÚZE A AKVIZICE

Licence, které mohou být použity a mají například rozšířená práva použití v celém holdingu a tím pádem je můžete použít na pokrytí nedostatků

5

KOMPONENTY

Nepřesné porozumění, které komponenty jsou součástí některých licencí, které lze použít.
(např. práva Oracle pro omezené užívání databáze Enterprise Edition jsou součástí licencí Oracle IAS Enterprise Edition. Nebo Spatial and Graph funkcionalita je od 5.12.2019 součástí databáze Enterprise Edition a Standard Edition 2 zdarma od verze 11.2)

6

LICENČNÍ METRIKY

Nesprávná aplikace licenčních metrik. Mnohdy je výhodnější licencovat na NUP místo CPU, speciálně u Test/Dev prostředí

7

DISASTER RECOVERY

Nesprávné licencování programů Oracle nasazených v disaster recovery

8

MINIMÁLNÍ POČTY

Nedodržení minimálního počtu licencí na procesor pro všechny servery, na kterých jsou nasazovány programy Oracle, včetně Test/Dev prostředí