Článek přečtěte do 3 min.
 1. Fakturační a předplacené hodiny

 • Bojujete se špatným ITSM systémem, který neumí zaznamenávat a evidovat čas strávený na konkrétním případu či ticketu?
 • Umožňuje váš systém vždy a snadno zaznamenat všechny hodiny z pohledu fakturace, a to pro každého zákazníka a každou smlouvu?
 • Umí váš systém evidovat předplacené hodiny ze smlouvy a prvně je odečítat a následně zkalkulovat kolik hodin je potřeba vyfakturovat?

Špatný a zastaralý systém, který neumožňuje zaznamenávání stráveného času může pracovníkům velmi ztížit zjištění, zdali a kolik mají být jejich hodiny vyfakturovány nebo ne. Případně zdali jsou či nejsou zahrnuty například do předplacených hodin, které má zákazník ve smlouvě zahrnuty.

 1. Reporting

 • Jak měříte své SLA?
 • Máte jednotný reportingový systém, kde vidíte plnění vašich SLA?

Vaše SLA jsou jádrem vašich poskytovaných služeb. A měli byste je mít možnost perfektně měřit. Ale pomocí zastaralých systému, kde potřebujete mnoho reportingových nástrojů to bude komplikované na to abyste viděli jednotný pohled na vaši výkonnost a dodržování vašich SLA.

 1. Manuální činnosti

 • Kolik času trávíte manuálními a časově náročnými činnostmi?
 • Máte systém, kde je pro vás noční můrou nastavit workflow a následně zajistit, aby workflow fungovalo?

Velké množství manuální a časově náročné činnosti může výrazně zhoršit rychlost a kvalitu poskytovaných služeb, zvýšit riziko chyb a vážně narušit vztah s vašimi zákazníky díky pomalému procesu.

 1. Nedostatek viditelnosti

 • Máte transparentní přehled o všech svých datech a jak mohou vaši zákazníci reagovat na jejich požadavky?

Bez jednotného přístupu k přesným provozním datům je velmi těžké řídit business. Nebudete schopni odhalit slabá místa, závislosti a dopady vašich změn nebo úplně odstranit zbytečné činnosti napříč vašim podnikáním.

Vaši zákazníci by zároveň měli mít jednotný a jednoduchý přístup k jejich požadavkům a incidentům, které jsou pravidelně updatovány.

 1. Nevyužitý obchodní potenciál

Jste schopni analyzovat ziskovost služeb a detekovat nové potřeby?

K rozpoznání příležitosti na další obchodní potenciál potřebujete, aby byl váš provoz pod kontrolou a dobře definovaný. Bez této centralizace a visibility je nemožné analyzovat ziskovost služeb a tím pádem není možné identifkovat příležitost pro další služby.

Chcete-li se o těchto výzvách dozvědět více a jak je překonat, přečtěte si naši příručku pro poskytovatele služeb.

Autor: David Barák