Článek přečtěte do 8 min.

Jedna z nejčastějších otázek, kterou dostáváme: Nagios Core vs. Nagios XI – jaký je v tom rozdíl?

Správci systémů často srovnávají nástroj Nagios Core (Open-source monitorovací nástroj) s produktem Nagios XI (Enterprise monitorovací nástroj, postaven na základech Nagios Core).

V tomto příspěvku vám poskytneme základní informace o obou nástrojích a porovnáme Nagios Core s Nagios XI, abyste mohli učinit informované rozhodnutí který nástroj vybrat pro vaši konkrétní potřebu.

Příběh za Nagios Core

Ethan Galstad pracoval jako systémový administrátor na velké veřejné univerzitě. Jednoho dne odešel z kanceláře na schůzku se spolupracovníky mimo pracoviště. Po návratu se přihlásil do univerzitního systému a viděl, že došlo ke kritické chybě a řada zařízení byla mimo provoz.

Ethan, frustrovaný tím, že nemohl vědět, že se věci zvrtly, když byl pryč z kanceláře, se rozhodl vytvořit nástroj, který mu umožnil vzdáleně monitorovat systémy a přijímat upozornění, pokud se něco pokazilo. Tento nástroj se nakonec stal známým jako Nagios Core – populární, výkonná open-source aplikace, která monitoruje systémy, sítě a infrastrukturu – a Ethan Galstad se stal zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Nagios.

Zrození Nagios XI

Od vydání Nagios Core v roce 1999 jej používaly miliony lidí a přispěly k jeho otevřenému zdrojovému kódu vývojem plugin modulů pro monitorování všeho, od průmyslových zařízení až po teplotu včelích úlů. Postupem času však sílil názor, že je zapotřebí nástroj, který by se dal efektivněji škálovat, podle velikosti monitorované sítě. V reakci na tyto potřeby byl vyvinut produkt Nagios XI – software pro monitorování podnikové sítě postavený na výkonné technologii Nagios Core.

1. Technické požadavky Nagiosu

Nagios Core vyžaduje pokročilé technické znalosti obsluhy pro správu, nastavení, konfigurace a každodenních úkolů, které souvisí s monitorováním infrastruktury organizace. Na druhou stranu Nagios XI obchází potřebu uživatelů rozumět kódu příkazového řádku pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní navrženého i pro netechnické uživatele. Toto rozhraní výrazně usnadňuje zaškolování nových zaměstnanců v Nagios XI a umožňuje systémovým administrátorům předat otěže i méně technicky zdatným uživatelům. Když ostatní zaměstnanci pokrývají každodenní úkoly s administrací a nastavením, má správce systému více času soustředit se na složité projekty, které vyžadují jeho technické znalosti.

Technická povaha Nagios Core, nejenže ve výsledku stojí více peněz (technické zdroje jsou dražší než netechnické zdroje), ale je také časově náročnější. Nagios XI umožňuje uživatelům rychle a efektivně aktualizovat konfigurace, kontrolovat stavy zařízení a vytvářet a dodávat reporty a dashboardy na podnikové úrovni.

2. Snadné použití

Robustní a intuitivní webové rozhraní Nagios XI usnadňuje používání. Nagios XI byl účelově vytvořen pro snadné použití, aby se k produktu mohli přihlásit i netechničtí uživatelé a aby měli přístup k informacím, které, v dané chvíli, potřebují. Propracovaná uživatelská oprávnění produktu se škálováním práv umožňují organizaci vybrat si, co uživatelé uvidí. Po přihlášení tedy každý uživatel uvidí pouze prostředky, které se jej bezprostředně týkají a jsou schopni rychle zobrazit požadované informace, místo aby museli třídit data, která pro ně nejsou relevantní.

Nagios XI v základu obsahuje více než 70 monitorovacích průvodců pro nastavení nejběžněji monitorovaných zařízení pouhým kliknutím. Během několika minut mohou uživatelé Nagios XI začít sledovat nové zařízení. Pro sledování nového zařízení v Nagios Core musí uživatel nejen rozumět příkazovému řádku Linuxu, ale musí být také dobře obeznámen s nastavením rozhraní Nagios Core.

3. Podpora obchodních rozhodnutí

Dalším zásadním rozdílem mezi Nagios XI a Nagios Core je to, jak každé řešení podporuje obchodní rozhodování. Nagios XI pomáhá podnikovým klientům, kteří potřebují prezentovat informace ke zdůvodnění nákladů na dodatečné zdroje (např. zaměstnance a/nebo hardware). Nagios Core slouží pouze pro prezentování technického výstupu. Core pouze jednoduše odpovídá na otázku: Je moje monitorované zařízení v pořádku, nebo se vyskytl nějaký problém?

Nagios XI umožňuje uživatelům vizualizovat a porovnávat data pomocí vestavěných grafů, tabulek a individuálně přizpůsobitelných dashboardů v reálném čase. Převádí vysoce komplexní technická data do sestav, které jsou zaměřeny na podnikání a lze je sdílet mezi různými odděleními v rámci firmy. Výstupy z Nagios XI mohou být použity jako obchodní statistiky, které ovlivňují významná obchodní rozhodnutí. Aby organizace získala stejné poznatky z Nagios Core, potřebovala by zkušeného datového vědce (další drahý zdroj), který by datům dal smysl.

Vzhledem k tomu, jak zásadní je efektivní monitorování infrastruktury pro podnikání našich klientů, zahrnuje počáteční nákup Nagios XI i jeden

4. Dostupné pokročilé nástroje

Nagios XI se dále dělí na dvě edice: Standard a Enterprise. Kromě funkcí, které přicházejí se standardní licencí, má podniková edice další nástroje, které ji odlišují od Nagios Core. Mezi tyto funkce patří:

  • Plánování kapacity: Prediktivní zprávy, které odhadují, kdy zařízení dosáhnou plné kapacity. Tyto zprávy se používají k vytvoření předpovědí, kdy bude zapotřebí nový, nebo upgradovaný hardware.
  • Hromadná úprava: Umožňuje uživateli aktualizovat nastavení u tisíce zařízení najednou.
  • Naplánované reporty, nebo a statistiky: Naplánujte report, nebo jakoukoliv dostupnou statistiku v rozhraní pro automatické doručení klíčovým osobám.

Pokud by vaše organizace využila některou z těchto pokročilých funkcí – ať už nyní nebo v budoucnu – je potřeba je také vzít v úvahu při porovnávání Nagios XI a Nagios Core.

Při porovnávání Nagios Core a Nagios XI mějte na paměti tyto čtyři klíčové rozdíly. Oba produkty jsou výkonnými nástroji pro monitorování infrastruktury. Jeden byl vytvořen tak, aby vyřešil kritickou potřebu na trhu, a druhý byla vytvořen, aby posunul organizace na další úroveň s monitorováním infrastruktury.