Článek přečtěte do 4 min.

Vertica

V dnešní době, kdy se hromadí spousty dat, které je neustále nutné archivovat pro různé účely, se jeví „běžné“ databázové systémy jako neefektivní a velice pomalé. Terabajt je dnešní měrná jednotka pro databázové systémy. Spousty a spousty záznamů o transakcích, událostech, měřených údajích a dalších, se nemusí pouze jen ukládat pro archivaci, ale plně využívat ke sledování trendů, predikci a mnohem více. Pro tato data se musí vytvořit nové prostředí s lepší rychlostí, efektivitou a celkovou dostupností. Toto řešení se nazývá obecně Big Data.

Termínem Velká Data (Big Data) označujeme informace, které se nedají skladovat a zároveň efektivně použít v běžných databázových systémech. Pro kalkulace, úpravy a ukládání či čtení velkých dat v reálném čase, je zapotřebí využít nástroje, jako je Vertica, které dokáží pracovat s velkým objemem dat. Může se jednat o analytické potřeby nebo o práci s daty v reálném čase. Nástroje Vertica si těmito velkými daty poradí.

Většina databázových systémů byla postupem času upravena nebo vylepšena tak, aby mohly pracovat s velkými daty. Vertica byla ovšem postavena již od základu s prvním řádkem kódu pro využití v datových skladech s Big Data.

Byla vytvořena přímo pro práci s velkým objemem informací a proto má rozličné výhody oproti jiným:

 • Sloupcová databáze oproti řádkové – Vertica pomocí sloupcového ukládání dat přináší unikátní možnost komprimace dat při ukládání, která šetří nejenom místo, ale i čas a tím i peníze
 • Rychlé načítání a dotazování – zajištění extrémně vysoké souběžnosti dotazů i při načítání nových dat
 • Škálovatelnost bez omezení – můžete velice snadno rozšířit prostředí o další stroje a tím rozšířit uložiště a rychlost výpočtů
 • Využití prostředí pro okamžité výsledky – zpracovávejte data pomocí Machine Learning, Python a R přímo v databázi
 • Jednoduchá optimalizace – strávíte mnohem méně času nacházením problémů s výkonem a optimálním nastavením
 • Funguje ve Vašem prostředí – s podporou nejpopulárnějších BI a vizualizačních nástrojů (např. Tableau) a open source technologií jako Apache, Hadoop, Kafka a Spark

Komprese dat je také efektivnější, protože stejná data jsou seskupena na disku po sloupcích, což znamená, že mnoho opakujících se nebo podobných hodnot lze agresivně komprimovat. Vertica obsahuje knihovnu kompresních algoritmů, která se automaticky aplikuje na základě datového typu. Při komprimaci dat v databázovém systému Vertica lze dosáhnout snížení potřebného diskového prostoru až o 90%, snížit náklady na úložiště a potenciálně urychlit dotazy.

Management Console: 

Pomocí konzoly pro správu (MC) sledujete výkon vašich clusterů Vertica. Tento nástroj poskytuje grafické zobrazení vašeho clusteru Vertica, jednotlivých nodů, stavu sítě a podrobných monitorovacích tabulek a grafů.

Management Console vám umožní:

 • Vytvářet, importovat a připojit se k databázím Vertica.
 • Spravovat své databáze Vertica a jejich clustery.
 • Přijímat a zobrazovat zprávy týkající se stavu a výkonu vaší Vertica databáze a clusterů.
 • Prohlížet si informace o diagnostice.
 • Spravovat nastavení aplikací a uživatelů.