Článek přečtěte do 5 min.

Dnešní organizace jsou vysoce dynamické a neustále se připojují zaměstnanci, dodavatelé a další uživatelé. Správci IT proto často potřebují vytvářet uživatelské objekty ve službě Active Directory (AD) nebo Entra ID (dříve Azure AD). Zatímco ruční vytvoření jednoho uživatele je snadné, opakování tohoto procesu pro více uživatelů je únavné a časově náročné. Navíc je vysoce náchylný k chybám, které mohou ohrozit bezpečnost a produktivitu.

Tento článek vysvětluje, jak můžete zefektivnit proces hromadného vytváření uživatelů AD pomocí PowerShellu, a také jak hromadně vytvářet uživatele v Entra ID pomocí nativního průvodce. Pak nabízí řešení třetí strany, které vám umožní snadno vytvářet uživatele v AD nebo Entra ID přímo z intuitivního rozhraní.