Článek přečtěte do 3 min.

Virtuální privátní síť (VPN) je mimořádně cenná technologie, zejména pro organizace se vzdálenou nebo hybridní pracovní silou. VPN poskytuje uživatelům bezpečné a šifrované připojení, aby mohli přistupovat k podnikové síti přes internet – a přitom chrání vaše důvěrná data a citlivé systémy před zvědavýma očima. VPN může také skrýt vaši IP adresu, abyste mohli navštěvovat weby, které nejsou běžně dostupné z vašeho místa.

Organizace mohou řídit používání své VPN pomocí skupin zabezpečení služby Active Directory: Vytvoříte jednu nebo více skupin zabezpečení služby Active Directory, udělíte jim oprávnění pro přístup k síti VPN a poté přidáte uživatele do příslušných skupin podle jejich potřeb.

Správa bezpečnostních skupin pomocí nativních nástrojů a manuálních procesů je však časově náročná a vysoce náchylná k chybám, které zvyšují riziko narušení, prostojů a porušení předpisů. Netwrix GroupID zjednodušuje správu Active Directory VPN prostřednictvím skupin zabezpečení. Tento článek vysvětluje některé klíčové případy použití.