Článek přečtěte do 3 min.

Cloud computing již není budoucností; je to naše realita. To znamená, že rozhodnutí přesunout ITSM do cloudu není jen jedna z možností. Je to strategická nutnost. Pro podnikové a IT lídry v raných fázích této transformace je pochopení výhod cloudového ITSM klíčové.

Zde je pět výhod, které může tato změna vaší organizaci přinést:

1. Bezkonkurenční škálovatelnost a flexibilita

Když je IT systém vaší organizace připoután k fyzické infrastruktuře, čelíte neustálým problémům s přizpůsobivostí a škálovatelností. Cloud computing otevírá vašemu prostředí škálovatelnost a flexibilitu, které se on-prem nikdy nevyrovná. Zdroje můžete rychle upravovat podle potřeb vaší firmy, což vede k optimalizaci nákladů a vyšší provozní efektivitě.

Schopnost rychle se přizpůsobit dynamickým obchodním podmínkám může poskytnout významnou provozní a konkurenční podporu. Dynamická adaptabilita nabízená cloudem zajišťuje, že vaše procesy správy služeb vždy fungují s optimální efektivitou a hladce se přizpůsobí vašim obchodním potřebám a výkyvům.

2. Univerzální dostupnost a zlepšená spolupráce

Cloud computing demokratizuje přístup k ITSM nástrojům a službám a zpřístupňuje je kdykoli a kdekoli se stabilním připojením k internetu. Tato neomezená dostupnost usnadňuje bezproblémové poskytování služeb a umožňuje vašemu IT týmu efektivně pracovat bez ohledu na to, kde se nachází. Tato flexibilita se stává obzvláště důležitou dnes, kdy pouze 16 % IT pracovníků chce opět pracovat v kanceláři na plný úvazek.

Cloudové řešení ITSM navíc podporuje lepší spolupráci. Aktualizace v reálném čase, snadné sledování servisních lístků a bezproblémové sdílení informací zajišťují synchronizaci všech zúčastněných stran, zvyšují produktivitu a rychlejší rozhodování.

3. Pokročilé možnosti automatizace a integrace

Cloud computing umožňuje další evoluční krok v automatizaci pro ITSM, který překračuje prosté odstranění opakujících se a manuálních úkolů, které lze dosáhnout automatizací na plese. Nová generace automatizovaných ITSM řešení založených na cloudu umožňuje pokročilé směrování vstupenek a správu incidentů, někdy od začátku do konce.

Existuje několik důvodů, proč cloud poskytuje lepší infrastrukturu pro automatizaci než on-prem:

  • Cloudová řešení jsou postavena na  moderních, flexibilních architekturách, které jsou speciálně navrženy tak, aby využívaly sílu strojového učení a umělé inteligence, nástrojů, které řídí automatizaci. Například strojové učení umožňuje automatickou klasifikaci a automatické směrování lístků podpory. Systém se učí na základě historických dat předpovídat kategorii příchozích tiketů a automaticky je směruje k nejvhodnějšímu týmu nebo agentovi.
  • Cloudové nástroje ITSM jsou  častěji aktualizovány nejnovějšími funkcemi a funkcemi, včetně pokročilých možností automatizace. Například pokroky ve zpracování přirozeného jazyka (NLP) mohou výrazně zlepšit schopnost chatbota porozumět uživatelským dotazům a reagovat na ně lidsky. Místní systém vyžaduje značný čas a prostředky k implementaci podobných upgradů.
  • Cloudové nástroje snadno  spolupracují s dalšími cloudovými aplikacemi a otevírají obrovské možnosti pro automatizované pracovní postupy napříč různými platformami. S cloudovým ITSM to přesahuje jednotlivé aplikace a zahrnuje celý IT ekosystém a zjednodušuje integraci ITSM s dalšími nástroji ITOM, jako je Event Management, Configuration Management a koncová a bezpečnostní řešení. V důsledku toho může cloudové ITSM sloužit jako centrální úložiště dat, přehledů a kontrolních mechanismů a poskytovat jednotný pohled na IT prostředí.

Integrace je klíčová. V cloudu podporuje strategické plánování a informovanější rozhodování.

4. Lepší zabezpečení a dodržování předpisů

Cloudová řešení ITSM poskytují lepší zabezpečení ve srovnání s tradičními místními systémy. Poskytovatelé cloudu výrazně investují do nejmodernějších bezpečnostních opatření, včetně šifrování, detekce narušení a pravidelných auditů.

Kromě toho obvykle nabízejí robustní nástroje pro správu shody, které organizacím pomáhají dodržovat předpisy specifické pro dané odvětví a snižují riziko sankcí za nedodržení.

5. Úspora nákladů

Cloudová řešení eliminují potřebu velkých počátečních kapitálových investic do IT infrastruktury a obecně se řídí modelem průběžných cen, pokud jde o škálování systému.

Navíc náklady spojené s údržbou, modernizací a školením personálu jsou často nižší. Tyto úspory můžete přerozdělit na jiné strategické iniciativy, čímž zvýšíte celkovou finanční efektivitu organizace.

Přechod na cloudové ITSM nabízí vaší organizaci jasné a podstatné výhody, od škálovatelnosti a spolupráce po úspory nákladů a vylepšené zabezpečení. Vzhledem k tomu, že se vaše organizace snaží zůstat konkurenceschopná v rychle se vyvíjejícím obchodním prostředí, přijetí cloudového ITSM se ukazuje jako strategický krok, který může výrazně zvýšit výkonnost a odolnost podniku.

Pro obchodní a IT lídry není přechod na cloud jen technologickým posunem, ale strategickým skokem do nové éry efektivity, inovací a růstu.

Zdroj: Ivanti