Článek přečtěte do 6 min.

Správný systém zabezpečení informací a správy událostí (SIEM)

Funguje efektivně v celé vaší síti, a shromažďuje informace a vyhodnocuje události. Jenou znejdůležitějších vlastností systému SIEM je, že umožňuje koncovým uživatelům reagovat na potenciální hrozby v reálném čase. 

Systém SIEM by měl existovat v každé interní síti společnosti, která bere kybernetickou bezpečnost vážně. Systémy umožňují koncovým uživatelům zjistit, zda se v jejich síti  vyskytují uživatele, kteří se chovají nějak nebezpečně, nechávají za sebou chyby nebo vynášejí interní informace.  Většina SIEM řešení v těchto případech odesílá upozornění. Některé systémy mohou být dokonce schopni problém opravit bez jakéhokoli lidského zásahu. 

Trojice řešení Nagios

Systémy SIEM v sobě kombinují správu bezpečnostních informací a incidentů z mnoha různých zdrojů. Kompatibilita a flexibilita jsou v těchto produktech klíčové, protože je vyžadováno, aby mnoho komponent spolupracovalo a komunikovalo mezi sebou.  Z tohoto důvodu byly vytvořeny nástroje Nagios XI, Nagios Log Server a Nagios Network Analyzer.

Shromažďování informací je klíčovou součástí každého SIEM systému. Nástroje Nagios jsou vytvořeny tak, aby poskytovaly informace, které potřebujete k odhalení veškerých souvislostí mezi nálezy, kontrole potenciálních hrozeb a vyšetření těch správných problémů.  Nástroje Nagios, založené na open-source vám poskytují silnou flexibilitu, protože nejsou omezeny žádnými omezeními pro konkrétní operační systém, nebo hardware. 

Všechna tři řešení Nagios můžete použít jako samostatné komponenty k vybudování a posílení vlastního systému SIEM a vytvořit tak přizpůsobený systém, který  bude sloužit, jako investice do zabezpečení vaší interní infrastruktury.  Nejlepší řešení,  které ušetří čas, peníze a zabrání katastrofám. 

Pojďme se podívat na konkrétní vlastnosti jednotlivých produktů

Nagios XI: Vícevrstvé grafy z Nagios XI vám umožňují překrýt více monitorovaných služeb nebo hostitelů na podobné časové ose nebo je sloučit do  jediného zobrazení, což vám umožní rychlejší rozhodování o korelacích událostí a detekci anomálií.  Nagios XI také poskytuje metody vizualizace a dashboardu, které dávají různým uživatelům oprávnění ke konkrétním zdrojům. Nagios XI přichází se systémem upravitelných varování pro které se stal celosvětově známý a důvěryhodný. 

Nagios Log Server:  Agregace dat je zásadním krokem v SIEM systémech, a právě v tomto oboru Nagios Log Server opravdu září. S tímto nástrojem je možno sbírat data z naprosto jakéhokoli zdroje, který poskytuje textové protokoly, ať už jde o pracovní stanici před vámi nebo server vzdálený stovky kilometrů.

Nagios Log Server je také špičkovým řešením, pokud jde o dlouhodobé úložiště logů. To může být velmi užitečné, pokud se jedná o dodržování bezpečnostních standardů. Uživatelé mohou uložená data uvolnit do cold storage nebo na dlouhodobé úložiště a v případě potřeby je v budoucnu vyvolat zpět. 

Kupříkladu, nemocniční systém využívající server Nagios Log Server bude schopen shromažďovat data z každého zdroje v tomto prostředí a přenést je do centrálního systému, kde je lze ukládat tak dlouho, jak bude potřeba.  Tato možnost je nesmírně důležitá v nemocničním prostředí, kde je ukládání dat klíčové pro dodržování zákonů.  Odtud lze díky přednastaveným, nebo vlastním zobrazením tyto údaje vyhodnotit z hlediska jakýchkoli korelací nebo požadovaných informací. 

Se serverem Nagios Log Server nebudou nemocnici účtovány vícenáklady na základě množství dat, která se systémem ukládají. Nemusí si tudíž vybírat mezi plněním rozpočtu, nebo protokolováním všech důležitých dat.  

Nagios Network Analyzer:  Jak název napovídá, hlavní funkcí Nagios Network Analyzer je shromažďování dat o tocích v interní síti. Je možno shromažďovat informace ze všech zařízení ve vašem prostředí, včetně NetFlow, sFlow, jFlow, cFlow a IPFIX. Pomocí tohoto nástroje můžete identifikovat abnormality ve vašem prostředí a zobrazit data o komunikacích probíhajících mezi jednotlivými prvky na síti.  Uživatelé mohou také identifikovat přenos z portu na port nebo IP na IP  a zobrazit si zařízení, která v síti  komunikují nejvíc.

Omezené falešné poplachy

Nejúčinnější systémy SIEM umožňují množství nastavení.  Jedno z nich je možnost vyhnout se falešným poplachům což ušetří spoustu času při zjišťování validity problému.  Systémy SIEM vám umožní většinou nastavit prahové hodnoty pro alarmy, což znamená, že se spustí pouze tehdy, když je problém aktuální. Tato výhoda nejenže šetří čas, ale také předchází množství spamů, které z monitorovacího nástroje odcházejí.  Když se spustí alarm, budete vědět, že je třeba jej brát vážně a okamžitě řešit.

Klid v duši 

Je snadné vidět, jak systém SIEM šetří spoustu času a peněz, ale také zvyšuje klid obsluhy, který by neměl být ignorován.  Je důležité vytvořit pracovní atmosféru, která podporuje správce systému.  Implementace systému SIEM je vynikající způsob, jak zajistit, aby se koncoví uživatelé mohli soustředit na své zaměstnání, aniž by se stresovali, jak je jejich infrastruktura bezpečná. S takovouto kybernetickou bezpečností bude pak tedy každý moci zažít neocenitelný klid v duši.