Oracle Cloud

Jedná se o platformu širokého portfolia produktů PaaS společnosti Oracle, která zahrnuje:

  • nástroje potřebné k vývoji,
  • integraci,
  • monitorování,
  • zabezpečení aplikací,
  • prostředky analytiky k vytváření užitečných přehledů pro provádění změn.

Výhody Oracle Cloud

1. Společnost Oracle je dominantním poskytovatelem služeb SaaS, s produkty zahrnujícími systémy plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení dodavatelského řetězce (SCM), zákaznických služeb (CX), řízení výkonnosti podniku (EPM) a dalšími. Portfolio produktů PaaS společnosti Oracle je stejně, ne-li více komplexní a opírá se o řešení Oracle Database, které je nejlepší databází podle metodiky MQ společnosti Gartner. Toto řešení nejenže zajišťuje bezkonkurenční integraci mezi produkty SaaS, PaaS a IaaS, ale integruje se také s technologiemi platformy na vlastní infrastruktuře. Výsledkem jsou bezproblémové služby pro zákazníky, vyšší provozní efektivita a podpora inovací.

2. Diferencovaný přístup společnosti Oracle ke cloudu dává organizacím nejvyšší míru flexibility napříč jejich aplikacemi a architekturou IT a podporuje průběžné zavádění změn. S využitím platformy Oracle Cloud Platform mohou organizace spouštět aplikace Oracle i aplikace jiných dodavatelů a připojovat se k aplikacím Oracle i jiných dodavatelů. Tato cloudová architektura umožňuje flexibilní nasazení a poskytuje možnost načasovat a individuálně přizpůsobit váš konkrétní přechod ke cloudu, což vede k optimalizaci okamžitých přínosů. Platforma Oracle Cloud Platform také umožňuje zavést standardy cloudových technologií, jako je Docker, nebo podporu systému VMware. Poskytuje také podporu pro mikroslužby a pro více jazyků.

3. Zabezpečený přístup do cloudu je základním cílem společnosti Oracle, a to jak pomocí integrovaného zabezpečení hluboko v každé úrovni cloudu (až po úroveň čipu), tak pomocí samostatných služeb zabezpečení cloudu, které mohou zákazníci zabudovat do svých cloudových aplikací. Aby byla zajištěna nejvyšší bezpečnost v rámci veřejného cloudu, vybudovala společnost Oracle strategii zaměřenou na data. Tato strategie zahrnuje řízení uživatelů s nejvyššími oprávněními, což superuživatelům brání v přístupu k příliš velkému rozsahu dat. Společnost Oracle také brání správcům cloudu, aby viděli data z databází zákazníků. Cloudové služby zabezpečení společnosti Oracle umožňují zákazníkům získat přehled o nepovolených aplikacích a kontrolu nad nimi; chránit před sofistikovanými kybernetickými útoky pomocí jednotných přehledů a strojového učení; budovat provoz zabezpečení založený na identitách s cílem předcházet, odhalovat a chránit; a poskytovat řízení přístupu uživatelů, šifrování a maskování.

Možnosti Oracle Cloud

Možnosti výběru nasazení cloudu dávají organizacím úplnou kontrolu a flexibilitu. Řešení Oracle umožňují zákazníkům nasadit a spravovat jejich vlastní aplikace v jejich vlastním soukromém cloudu nebo je přesunout do veřejného cloudu. Tento přesun je bezproblémovou migrací, která se opírá o standardní technologie společnosti Oracle (stejné standardy, stejné produkty a jednotné řízení). Řešení Oracle Cloud at Customer poskytuje další možnosti tím, že umožňuje organizacím zavést výhody řešení Oracle Cloud i za jejich branami firewall.

Připraveno na budoucnost

Uvedením první autonomní databáze na světě způsobila společnost Oracle revoluci ve způsobu správy dat. Průlomová technologie Oracle Database automatizuje správu dat s cílem poskytovat bezkonkurenční dostupnost, výkon a zabezpečení prostřednictvím integrace umělé inteligence a strojového učení. Opírá se o databázi, která je podle metodiky MQ společnosti Gartner nejlepší databází na světě.

Řešení Oracle Autonomous Database obsahuje tři klíčové prvky:

Infrastrukturu optimalizovanou pro databázi poskytovanou jako službu, automatizovaná provoz databáze a optimalizaci pracovních úloh řízenou zásadami a strojovým učením. Jako celek toto řešení umožňuje poskytování, opravy, upgrady a zálohování online; monitorování, škálování, provádění diagnostiky, ladění a optimalizaci; a automatické zpracování poruch a chyb.

Inteligentní řešení

Řešení Oracle Analytics Cloud nabízí komplexní sadu řízených analytických služeb založených na cloudu. Mezi tyto služby patří příjem dat, řízení dat, reportování a analýza a také vytváření modelů, řízení a nasazení na základě strojového učení. Analytika založená na řešení Oracle Cloud představuje jednotnou platformu, která pokrývá všechny uživatele ve všech firemních odděleních, obchodní analytiky, datové vědce a informační technologie. Řešení Oracle Analytics se integruje se všemi typy dat, jako jsou relační nebo velká data, NoSQL, objektová úložiště a datová jezera, a je integrováno se všemi aplikacemi.

Co nabízíme v rámci Oracle Cloud řešení?

Společnost Solutia s.r.o. nabízí v rámci Oracle Cloud řešení pomoc s návrhem a realizací přesunu části nebo celé stávající infrastruktury do jedné nebo více služeb platformy. Pomoc s vytvořením nové plně kládové infrastruktury a napojením na stávající on premise řešení (hybridní infrastruktura). Předvedení a vysvětlení jednotlivých PaaS služeb platformy.

Zprostředkování nákupu licencí, cloudových kreditů a cloudového výpočetního času.

Solutia, s.r.o.