Co je to Azure Cloud?

Microsoft Azure je neustále se rozšiřující sada cloudových služeb, které pomáhají vaší organizaci překonávat překážky v podnikání. Nabízejí svobodu při sestavování, správě a nasazování aplikací v rozsáhlé globální síti pomocí oblíbených nástrojů a architektur.

Výhody Azure Cloud:

Azure Cloud představuje velký posun od tradičního pojetí IT prostředků. Tady je sedm obvyklých důvodů, proč organizace přecházejí ke službám cloud computingu:

Náklady

Azure Cloud eliminuje investiční náklady na nákup hardwaru a softwaru a na vytvoření a provoz místních datových center, jako jsou stojany se servery, zdroje nepřetržitého napájení, chlazení a IT pracovníci spravující infrastrukturu. Čísla narůstají rychle.

Rychlost

Služby Azure Cloud se většinou poskytují jako samoobslužné a na vyžádání, takže i ohromná množství výpočetních prostředků jde zajistit během minut, obvykle jen na několik kliknutí myší, což dává podnikání velkou flexibilitu a snižuje tlak na plánování kapacit.

Globální rozměr

Mezi výhody služeb Azure Cloud patří schopnost elastické škálovatelnosti. V termínech cloudu to znamená dodat podle potřeby vhodné množství IT prostředků, například méně nebo více výpočetního výkonu, úložiště nebo šířky pásma, a to z vhodné geografické polohy.

Produktivita

Místní datová centra obvykle vyžadují hodně práce kolem, jako jsou nastavení hardwaru, opravy softwaru a další časově náročné úkoly správy IT. Azure Cloud odstraňuje potřebu řady těchto činností, takže IT týmy můžou ušetřený čas věnovat důležitějším obchodním cílům.

Výkon

Největší služby Azure Cloud běží v celosvětové síti zabezpečených datových center, které jsou pravidelně upgradované na nejmodernější generaci rychlého a efektivního výpočetního hardwaru. To přináší řadu výhod oproti jednomu podnikovému datovému centru, jako je snížená síťová latence aplikací nebo cenové výhody.

Spolehlivost

Azure Cloud usnadňuje a snižuje náklady na zálohování dat, zotavení po havárii a zajištění provozní kontinuity, protože data je možné zrcadlit ve více redundantních lokalitách v rámci sítě poskytovatele cloudu.

Zabezpečení

Azure Cloud nabízí širokou škálu zásad, technologií a kontrolních prvků, které celkově posilují stav zabezpečení a tím pomáhají chránit data, aplikace a infrastrukturu před potenciálními hrozbami.

Možnosti Azure Cloud:

Azure Cloud má nejširší portfolio nabídek pro dodržování předpisů ze všech poskytovatelů cloudových služeb. Využijte výhod největšího počtu globálních oblastí ze všech veřejných cloudů, které vám pomůžou zajistit soulad s požadavky na rezidenci dat. Komplexní ochrana IP adres vám umožní snížit rizika i možnost vystavení soudním sporům kvůli duševnímu vlastnictví.

Azure Cloud umožňují monitorovat, spravovat a chránit vaše cloudové prostředky. Navíc můžete používat libovolné vývojové nástroje a jazyky, které už znáte. Využijte nejinovativnější nabídky kontejnerů v oboru a více než 100 služeb, které zrychlí vaši schopnost inovovat.

Azure Cloud je jediný hybridní cloud pro sestavování a nasazování řešení, který zajistí konzistenci napříč celým technologickým portfoliem, vám pomůže snížit rizika i složitost. Poskytněte uživatelům konzistentní prostředí se společnou identitou a získejte holistický pohled, který vám umožní optimalizovat vaši hybridní infrastrukturu a pomůže ji zabezpečit. To jsou možnosti, které nenabízí žádný jiný cloud.

Co nabízíme v rámci Azure Cloud řešení?

Firma Solutia nabízí v rámci Azure Cloud řešení pomoc s návrhem a realizací přesunu části nebo celé stávající infrastruktury do jedné nebo více služeb Azure. Pomoc s vytvořením nové plně kládové infrastruktury a napojením na stávající on premise řešení (hybridní infrastruktura). Předvedení a vysvětlení jednotlivých IaaS, PaaS a SaaS služeb Azure.

Zprostředkování nákupu licencí, cloudových kreditů a cloudového výpočetního času.

Solutia, s.r.o.