Talend je uživatelsky velmi přívětivé řešení nezávislé na Platformě určené pro integraci dat a automatizaci procesů. Nabízíme úvodní rozhovor s naším architektem řešení a ředitelem Solutia Martinem Štufi.

Jaký je váš primární případ použití?

Toto řešení používáme pro integraci dat, zejména v našich velkých datových projektech. V uplynulém roce jsme také použili Talend Open Studio pro automatizaci procesů. Některé operace prováděné lidmi lze nyní automatizovat. Toto řešení dodáváme také našim zákazníkům. V současné době jsou všechna řešení, která dodáváme našim zákazníkům on-premise.

Jak to pomohlo vaší organizaci?

Tento produkt nahradí potřebu jednání s lidmi. Například jsme se integrovali na několik systémů, ale neděláme integraci ručně. Dalším příkladem je, že sledujeme spoustu serverů a náš plánovaný pracovní postup kontroluje funkčnost a výkon související s našimi systémy. Talend nám zasílá oznámení e-mailem a může také aktualizovat naši databázi. To znamená, že nepotřebujeme, aby někdo seděl před počítačem, sledoval procesy a chování. Toto řešení také používáme pro správu metadat a pro správu kvality dat.

Co je na něm nejcennější?

Rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé. API a integrace řešení jsou pro nás velmi důležité. Nejčastěji používáme funkce ETL a poté například export do souborů s grafy. Používáme také funkce související s konektory, například integraci s relačními databázemi v SQL. Užitečnou funkcí pro nás je integrace s NonSQL databázemi. Používáme méně integraci s jinými druhy technologií, jako je řízení souborů, orchestrace a mapování. Všechny funkce jsou dostupné a všechny jsou pro nás důležité.

Co potřebuje zlepšení?

Cena za integraci dat přes Talend by měla být nižší.

Jak dlouho už používáte řešení?

Toto řešení používáme od roku 2016.

Co si myslíte o stabilitě řešení?

V minulém roce, kdy jsem pracoval s Talendem, jsem nenašel já osobně žádné problémy, pokud jde o stabilitu. Někteří z mých kolegů měli problémy, ale byly opraveny.

Co si myslíte o škálovatelnosti řešení?

Nikdy jsme neměli problémy s rozšiřitelností a škálovatelností řešení. Fakticky jsme od žádného zákazníka neměli požadavky nad rámec toho, co toto snadno horizontálně škálovatelné řešení umožňuje.

Jaký je zákaznický servis a technická podpora?

Nikdy jsme nepoužili jakoukoli podporu od Talendu jako prodávajícího. Všechny problémy, se kterými jsme se setkali, jsme sami napravili. Samozřejmě jsme využili jejich znalostní báze.

Jaké řešení jste používali dříve a proč jste přešli k Talend?

Používáme různá řešení v závislosti na potřebách zákazníka, včetně rozpočtových limitů. Snažíme se používat Talend co nejvíce, ale v některých případech se nehodí. Nemůžeme například poskytnout řešení s Talendem, když používáme Kafku. Dalším příkladem je situace, kdy zákazník používá Oracle, místo Talend používáme Oracle Data Integrator. Opět záleží na požadavcích zákazníka.

Jaké pracné bylo počáteční nastavení?

Počáteční nastavení sahá od jednoduchých po složité. Pro průměrného zákazníka jsme schopni dodat řešení za dva až šest měsíců. Někdy je to pouze část řešení, které integrujeme pro naše klienty. Jiný produkt může zahrnovat něco jiného než integrace dat. Jedním z produktů, který se s Talendem dobře integruje, je Vertica. Společně umožňují snadné nastavení. K nasazení tohoto řešení jsou obvykle zapotřebí jeden nebo dva lidé. Je to malý tým a pokrývá zvládne i více než jen Talend. Údržba řešení by měla být pokryta čtyřmi až pět lidmi, protože tyto zdroje sdílíte. Tito lidé také někdy zajišťují různé úrovně podpory a mají různé úrovně zkušeností.

A co implementační tým?

Provádíme implementaci tohoto řešení pro naše zákazníky a máme zkušený tým.

Máte nějakou radu na závěr?

S tímto produktem jsme naprosto spokojeni. Nenašli jsme žádné problémy. Je otevřený, nezávislý na platformě a je celkem stabilní. Moje jediná stížnost je, že komerční verze je velmi drahá. Existují určitá omezení, ale komerční verze je neomezená. Toto řešení bych ohodnotil deseti body z deseti.