Hybridní obchod je již nějakou dobu frekventovanou frází v tomto odvětví. Zatímco některým to připomínají propracované webové obchody, jiným se hybridní model obchodu odehrává v reálném životě. Zde je důvod:

Zákazníci řídí váš business

Nákupní zvyklosti se nenávratně změnily. Zákazníci dnes chtějí uzavřít obchod, v momentě kdy na to mají čas a náladu. Obchodníci jsou nuceni uvažovat o nových prodejních modelech, které se pohybují mezi online a off-line obchodě.

Chatbot, živý chat a funkce zasílání zpráv v reálném čase se stávají běžným standardem. Technologie virtuální reality a rozšířené reality se dostávají do popředí zájmu zákazníků. Pomocí těchto online pomocníků se zvyšuje prodejní konverze a zvyšujeme i samotný prodej.

Hranice mezi tradičními a online maloobchod se rozmazává.

Obchodníci usilují o udržitelnost svého podnikání

Každý obchodník se chce na trhu udržet. Právě teď musí IT struktura pomoct vydělávat nejlépe 24 hodin 365 dní v roce. Což zpravidla kamenný obchod neumožňuje.

Služby jako klikni a vyzvedni dramaticky snižují závislost například na balicích a doručovacích službách. Prohlížení online a předběžná rezervace osobních nákupních slotů neguje potřebu vybírat, balit a odesílat zakoupené zboží – nebo rozbalovat, čistit a doplňovat vrácené zboží. Nově se uznává, že integrace správných technologií může přinést efektivitu jak na logistické, tak na personální úrovni.

Možná váš IT tým dlouho otálel s přijetím flexibilních cloudových služeb, které by snížily náklady, zjednodušily pracovní postupy, které by zvýšily efektivitu práce a nakonec aby zajistily, že zákazník bude spokojenější a bude mít důvod se vracet.

Zaměstnanci potřebují bezproblémový přístup na více platformách v reálném čase

Jak zákazníci začínají očekávat hybridní zážitek, tak i zaměstnanci – a HR týmy si kladou otázku: „Jak můžeme někoho překvapit hned od prvního dne?“ Se stále více rozptýlenou pracovní silou a stále složitější směsí řešení a zdrojů dat roste potřeba, aby zaměstnanci měli rychlý a bezproblémový přístup k informacím, nástrojům a úkolům na jednom centralizovaném místě.

Obchodníci nyní aktivně hledají cloudová řešení, která zaměstnancům i vedení umožní snadno spolupracovat s kolegy na příč pobočkami, rychle sdílet aktuální data a obsah a komunikovat se zákazníky na více kanálech, ať jen v osobní rovině, online nebo prostřednictvím e-mailu, telefonu, aplikací pro zasílání zpráv nebo sociálních médií.

Důležitá otázka: Jste připraveni?

Je jasné, že hybridní obchod má obrovský potenciál zlepšit zkušenosti zákazníků a zaměstnanců, zvýšit efektivitu a přinést udržitelnost podnikání.

Obchodníci si musí položit otázku: Máme správný základ být produktivní 24 hodin denně a ještě podnikat bezpečným způsobem? Je naše infrastruktura dostatečně flexibilní, aby se automaticky a autonomně rozšiřovala, aby zvládla náhlé změny zátěže, například když dojde k bezpečnostnímu incidentu na webu nebo když se naše obchody budou muset znovu zavřít?

Odpověď je velmi jednoduchá. Zeptejte se našich techniků jak snadno a bezpečně podnikat v online světě.

Zdroj: Citrix