Poslední roky je patrná změna pracovního prostředí uživatelů. Mnoho pracovníků začíná přecházet na HomeOffice, nebo hybridní režim, při kterém provádí částečně práci z kanceláří a částečně z domova. Pandemie Coronaviru přechod k těmto modelům pouze urychlila. S plynulým přecházením uživatelů mezi kancelářemi a domovem, potřebují firmy správné nástroje k tomu, aby byly přístupy uživatelů, aplikace a zabezpečení v obou prostředích kontinuální a pokud možno totožné.

Společnosti v dnešní době nabízejí svým zaměstnancům možnost tzv. „work-from-anywhere“. Výzva pro firmy, při nabízení práce odkudkoliv je to, aby uživatelská přívětivost z jakékoliv vzdálené sítě byla stejná, jako kdyby lidé seděli a pracovali v kanceláři. Se vzdáleným přístupem do interní sítě jde však ruku v ruce zabezpečení uživatelů a pracovních stanic a vysoká dostupnost interních prostředků.

Tento příspěvek je určen pro společnosti, které se rozhodly implementovat hybridní prostředí a nabídnout svým uživatelům práci odkudkoliv. Pojďme si projít priority, na které by se tato společnost měla především zaměřit.

1.    Připojení a zabezpečení

Zabezpečené připojení je základní a důležitá priorita. Uživatel se musí připojit rychle a bezpečně, pokud má pracovat komfortně a s firemními daty, které bývají důvěrné.

Nastavení zabezpečení mnoha firmám komplikuje fakt, že uživatele využívají variace zařízení, operačních systémů a přístupových bodů. Proto je důležité najít řešení, které je nezávislé na používané technologii a připojení. Jinými slovy, řešení může stejně operovat na jakémkoliv zařízení a z jakékoliv sítě.

Tato priorita je jedním z benefitů systému Citrix. Citrix cloud services je all-in-one cloudové řešení, které není závislé na konkrétním připojení, zařízení, nebo lokalitě. Organizacím umožňuje zabezpečené připojení 24×7, nezávisle na lokalitě a odstraňuje obvyklé problémy při zabezpečeném připojení do interních sítí. Např:

  • Zabezpečuje jednotné připojení a zabezpečení pro vzdálené i kancelářské uživatele.
  • Nezpomaluje se a není nedostupné, což nevede ke snížení produktivity.
  • Agilní technologie i přes rychle se měnící digitální svět.

2.    Nalezení škálovatelného a cenově dostupného řešení

Cena je při výběru prostředků pro hybridní prostředí vždy určující. V případě, že někteří uživatelé pracují z domova a někteří z kanceláří, je možné toto cenově optimalizovat? Jaká je možnost škálování, pokud společnost najednou přijme 10, nebo 100 nových vzdálených pracovníků?

Jedna z možností, jak ušetřit je umožnit přístupy uživatelů z vlastních zařízení z domova. Problém v tomto scénáři je zabezpečení koncových zařízení a komunikace. Společnost nemá nad osobními zařízeními uživatelů a sítí, ze které se připojují žádnou kontrolu.

Proto je velice důležité mít hybridní řešení, jehož prioritou je bezpečnost, ale stejně tak možnost škálování a cenová dostupnost.

S produkty Cirtix:

  • Nezáleží, jaké zařízení uživatel používá. Citrix potřebuje pouze přístup k internetu.
  • Nezáleží, kde uživatel je. Všichni používají stále stejné, známé prostředí.
  • Nezáleží, jak rychle společnost roste. Škálování je velice jednoduché.

3.    Zabezpečit uživatelskou přívětivost

Nový výzkum hybridního prostředí ukazuje důležitost integrity a zdravého prostředí v týmu. Pokud se vzdálení uživatele cítí odstrčení, nebo lokální uživatele upozaděni, produktivita celého týmu tím utrpí.

Uživatele preferují kolaboraci mezi sebou a společností prostřednictvím jednoduchého systému, na který není potřeba zdlouhavých školení. Jejich denní práce by měla být intuitivní a bez přerušení v důsledku technických potíží.

Využívání řešení Citrix umožňuje jednoduché, multifaktorové přihlášení do cloudového portálu, které je vstupní branou ke všem interním prostředkům – SaaS aplikacím, interním souborům a složkám, cloudovým úložištím a mnoho dalšího.

Uživatel se jednoduše přihlásí a vše má nastaveno, připraveno a jednoduše dostupné. Může tak začít okamžitě pracovat z domu, z práce, nebo z kavárny. Pokud nastane technický problém (většinou na interních prostředcích), je řešen administrátory, nebo dodavateli.

Jakými prostředky zabezpečit hybridní pracovní prostředí? Řešení Virtualizace a Desktop-as-a-Service (DaaS) umožňuje vytvoření virtuálních desktopů pro každého uživatele, které jsou vysoce dostupné a udržují vaši síť, data a uživatele bezpečné a zabezpečené.

Proč využívat Desktop-as-a-Service?

DaaS nabízí organizacím škálovatelné prostředí pro práci v digitálním světě. Uživatel má vždy svůj desktop dostupný, ať pracuje z kanceláře, nebo vzdáleně, ať využívá svůj, nebo firemní počítač, nebo dokonce i mobil.

Virtuální desktop nevyžaduje upgrade koncového hardwaru. V případě využití cloudových služeb virtualizace, není zapotřebí ani upgrade serverového HW.

Implementace Citrixu se společností Solutia s.r.o.

Citrix nabízí velice bezpečné a dostupné uživatelské prostředí pro hybridní práci zaměstnanců, ideální pro zvýšení produktivity uživatelů při sníženém nároku na IT administrátory, kteří se tak mohou zabývat důležitějšími úkoly pro provoz infrastruktury společnosti.

Společnost Solutia s.r.o. nabízí analýzu současného prostředí společnosti, vyhodnocení potřeb uživatelů a požadavků na hybridní pracovní prostředí. Z analýzy se vychází při nasazení a zprovoznění celého prostředí a jeho otestování. Zaškolení uživatelů a administrátorů je samozřejmostí, stejně jako podpora po celou dobu trvání projektu.

Autor: Jan Szala