Znejte svá data

Odhalte skutečnou hodnotu vašich dat

S tím, jak firemní uživatelé generují stále více dat v rámci celé firemní sítě, je stále obtížnější zajistit, aby byla data ošetřena ku prospěchu vaší organizace a aby s nimi bylo správně legislativně nakládáno. Jste unaveni z toho, že vám uživatelé volají, protože nemohou najít dokument, který potřebují, ale děsíte se představy, že budete muset sami ručně třídit velké množství souborů nebo nutit ostatní, aby to dělali? Obáváte se, že by mohl někdo z vašich uživatelů uložit citlivý soubor na vaše cloudové úložiště a vystavit ho tak omylem zvědavým očím? Je vaše, již tak značná, pracovní zátěž neustále více a více zatěžována požadavky vašeho právního a compliance oddělení?

Netwrix Data Classification dokáže vyléčit vaše starosti spojené se zabezpečením a klasifikací vašich firemních dat poskytnutím panoramatického přehledu všeho vašeho podnikového obsahu. To vám umožní vidět která vaše firemní data jsou opravdu „cenná“ a umožní vám je uspořádat způsobem, který podporuje produktivitu a spolupráci. Podrobný přehled umístění vašich citlivých a legislativně regulovaných dat vám umožnuje snížit riziko případného uniku a splnit požadavky na je zabezpečení s menší pracností a tím snížit spjaté náklady.

Identifikujte citlivé informace a omezte jejich dostupnost

Objevte všechna vaše citlivá data jako jsou osobní údaje, neveřejné informace, duševní vlastnictví a další typy citlivého obsahu, jak v rámci vašeho on premise řešení, tak i v rámci cloudových služeb. Zajistěte, aby tato data byla uložena pouze na řádně zabezpečených místech s řízením přístupu odpovídajícím riziku, aby se minimalizovala pravděpodobnost jejich úniku.

Splňte požadavky na soukromí a compliance s menším úsilím a náklady

Určete data regulována konkrétními právními normami jako jsou GDPR, HIPAA, PCI DSS a stanovte nad nimi odpovídající bezpečnostní kontroly. Uspokojte žádosti subjektů o přístup/výmazní jejich osobních dat rychlým dohledáním a identifikací dotčených dat v rámci minut a ne dnů.

Snižte své náklady vyčištěním nepotřebných dat

Objevte nadbytečné, zastaralé nebo triviální informace, které byste mohli bezpečně odstranit nebo archivovat. Snižte náklady na správu dat a jejich úložišť, ulevte svému IT rozpočtu.

Zlepšete produktivitu zaměstnanců a jejich schopnost samostatného rozhodování.

Uspořádejte svá data do logických celků, abyste podpořili efektivní spolupráci s minimem úsilí. Umožněte vašim uživatelům pracovat pouze se skutečně cennými a spolehlivými daty, které potřebují k lepším a informovanějším obchodním rozhodnutím.

Identifikujte citlivé informace a omezte jejich vystavení veřejnosti

Upřednostněte zabezpečení skutečně cenných dat

Identifikujte úložiště s nejvyšší koncentrací citlivých dat, abyste mohli upřednostňovat své úsilí v oblasti správy a zabezpečení dat tím správným směrem.  Investujte své peníze a úsilí do ochrany dat, na kterých záleží nejvíce.

Zefektivněte karanténu kritických dat

Automaticky odhalte kritická data, která jsou uložena v nedostatečně zabezpečených místech a přesuňte je do zabezpečené karanténní oblasti do doby, než budete moci provést informované rozhodnutí, jak s těmito daty dlouhodobě nakládat.

Identifikujte a omezte nadměrná uživatelská oprávnění

Automaticky odeberte oprávnění pro přístup k citlivým datům z globálních skupin jako „Everyone“, čímž snížíte riziko uniku dat.

Zvyšte efektivitu vašeho DLP řešení

Optimalizujte vaše úsilí o zabezpečení dat. Dejte svému DLP nástroji vysoce přesné kvalifikační štítky a minimalizujte zbytečné úsilí se zabezpečením dat spadajících do označení citlivé pouze mylným označením.

Splňte na vás kladené požadavky na zabezpečení soukromí a compliance s menším úsilím

Objevte veškerý související obsah

Získejte kvalitní a podrobný přehled o všech typech regulovaných dat ve všech vašich úložištích. Zajistěte, aby tato data byla umístěna pouze na řádně zabezpečených místech s vhodnými kontrolami přístupu.

Uspokojte žádost subjektu údajů o umožnění přístupu v řádech minut

Dohledejte všechny osobní údaje týkající se jednotlivce, který uplatňuje svá práva na ochranu osobních údajů podle GDPR, CCPA, PIPEDA nebo jiných legislativních nařízení. Poskytněte jim tyto údaje nebo je vymažte, pokud svůj souhlas odvolají – během několika minut, nikoli dnů.

Reagujte na právní požadavky, aniž byste pozastavili podnikání

Snižte náklady na podporu eDiscovery a vedení právních sporu

Vyhněte se pokutám a minimalizujte úsilí rychlým vyhledáním všech elektronicky uložených informací týkajících se případu a jejich uchování v nezměněné podobě po požadovanou dobu.

Snižte náklady vyčištěním nepotřebných dat

Usnadněte „vyčištění“ dat v všech vašich úložištích dat

Identifikujte data, která mohou být archivována nebo odstraněna na základě jejich stáří, využití nebo relevance. Zvyšte efektivitu úložišť a snižte náklady na úložiště a správu dat.

Zbavte se duplicitních informací

Rychle objevujte kopie souborů ve vašich místních a cloudových úložištích.

Odstraňte je nebo archivujte, abyste uvolnili úložný prostor a odstranili nejasnosti ohledně toho, která kopie je směrodatná a měla by být použita pro informované rozhodování.

Zlepšete produktivitu zaměstnanců a jejich schopnost samostatného rozhodování

Objevte nové příležitosti a zhodnoťte obchodní rizika

Umožněte vašim analytikům posunout vaši organizaci vpřed a minimalizovat riziko kategorizací velkého objemu dat napříč různorodými zdroji.

Usnadněte vyhledání důležitých podnikových dat

Podporujte produktivitu a efektivní spolupráci tím, že zajistíte, aby znalostní pracovníci mohli vždy najít data, která potřebují.