Vizualizace dat

Vizualizace dat

Obecný úvod

Žijeme v nové době. V době informací, nových technologií, pokroku. S technologickým pokrokem souvisí i pokrok na komunikační úrovni. Nová zařízení, sociální sítě, to všechno nám umožňuje být stále s někým v kontaktu, pořád něco stahovat, získávat, měnit, posílat….

Dostali jsme se do doby, kdy je všechno zaplavené informacemi a všechny si tyto informace ukládají. Každý člověk, který používá technologie, po sobě zanechává datovou stopu a všechna tato data se někam ukládají. Každý člověk, každá společnost má někde uložená svá data a čím větší společnost, tím víc dat je generováno a ukládáno. Problém nastává, když těchto dat začne být příliš velké množství, příliš mnoho různých typů a vy ta data chcete využít, ale vlastně pořádně nevíte jak.

Říká se tomu, že máte problém s velkými daty neboli “Big Data Problem” a nakonec musíte přijít na to, jak taková data zpracovat, využít, zkrátka “vytěžit” z nich co nejvíce užitečných informací.

Co je vizualizace dat

Vizualizace dat je způsob, jakým zobrazujeme zpracovaná data tak, aby „dávala smysl“. Našim cílem tak vždy musí být, aby vizualizace byla hlavně informativní, přístup k ní musí být co nejjednodušší, beztoho, aniž by byla vynechána jakákoliv podstatná informace. Vizualizace by měla být přímá, jasná zároveň by měla být i estetická, protože pro uživatele je vždy náročné, se v zobrazovaných datech vyznat a hledání informací tak pak může být časově náročnější.

Proto, pro dosažení efektivity vizualizace, musíme pracovat jen se skutečně relevantními daty, dále pak vhodně volit parametry zobrazení, jako jsou barvy, pozice, velikost apod. Správná volba parametrů přispívá nejen k estetickému zážitku z prezentace dat, kdy zvýrazněním ukazujeme co je důležité a na co se soustředit, ale hlavně k zjednodušení a zpřehlednění prezentace samotné.

 

Naše společnost v současné době nabízí tyto přední technologie na analýzu a vizualizaci dat:

Vizí společnosti Solutia je pomáhat svým zákazníkům při řešení jejich složitých zadání, vytvářet vyspělá, efektivní a bezpečná řešení.

Zkrátka chceme dále držet palec na tepu doby.

Připadá Vám to jako fráze? Zeptejte se našich zákazníků!