Politika ISMS

Politika ISMS

Politika ISMS společnosti Solutia

Tato politika má za cíl informovat zákazníky a partnery společnosti i veřejnost o trvalém zájmu chránit všechna informační aktiva a aktiva využívaná na jejich zpracování vůči externím i interním hrozbám, jejich zneužití, prozrazení nebo zničení.

Základním smyslem systému informační bezpečnosti je zabezpečit kontinuální integritu, dostupnost a důvěrnost datových a jiných aktiv.

Celou politiku naleznete zde.

Politika ISMS

Co to je ISMS?

ISMS je zkratka pro Information Security Management System, tedy systém pro řízení bezpečnosti informací. Představuje ucelenou sadu nástrojů, politik a standardů, které společně zajišťující bezpečné nakládání s citlivými informacemi společnosti, i našich zákazníků.