Virtualizace s MS Hyper-V

Virtualizace s MS Hyper-V

Na MS Hyper-V, nazývané také Hypervisor, umožňuje sdílení hardwarových prostředků fyzického serveru virtuálními servery. Toto řešení umožňuje zvýšení využití hardwaru oproti řešení postavenému na fyzických serverech.

Microsoft používá odlišný, vícevrstvý přístup od technologií typu VMWare. Pro běh Hyper-V je nutné mít jeden hlavní řídící systém zpravidla typu Windows Server 2008 v 64 bitové verzi běžící na fyzickém serveru, na kterém jsou hostovány jednotlivé virtuální servery poskytující služby aplikacím a uživatelům.

Vývoj virtualizačních nástrojů se však nezastavil, v další verzi Windows 8 Server bude brzy možné provozovat virtualizaci i na síťové úrovni či zálohovat s využitím cloudu.

Věděli jste, že…

..existují dva typy virtualizace?

– Typ 2: Využívá hardware prostřednictvím hostujícího OS.

– Typ 1: Přistupuje k hardweru přímo.

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole