Databáze

Databáze

S pomocí technologie MS SQL Server Vám můžeme nabídnout jak implementaci databázové platformy pro jednoduchá řešení tak pro komplexní databázový cluster.

Integrační nástroje

Řešení MS SQL zahrnuje i vyspělé služby pro propojení s ostatními systémy, zejména Integration Services (ISS), která nahradila dřívější Data Transformation Services (DTS). Jedná se o standardní nástroj typu ETL (Extract, Transform & Load).

Nově byla jako součást MS SQL Serveru 2012 uvedena služba Data Quality Services (DQS) pro řízení kvality uložených dat. Jak pomocí vestavěných automatických prostředků, tak s použitím přidělených rolí zajistí, aby výsledná data zpracovaná systémem měla odpovídající úroveň kvality.

Sada nástrojů ISS a DQS představuje velmi silný nástroj pro vnitropodnikovou integraci, ať již s ekonomickými systémy typu SAP či systémy pro řízení podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning – ERP).

Řízení referenčních dat a interních číselníků

S nástrojem Master Data Services (MDS) je možné automaticky centrálně řídit referenční data včetně složitých hierarchicky strukturovaných vazeb. MDS zajišťuje i služby migrace a verzování referenčních dat.

Věděli jste, že…

..elektronická bankovnictví některých bank běží na platformě Microsoft SQL Server?

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole