Zabezpečení koncových zařízení

Zabezpečení koncových zařízení

Bezpečnost je již od zrodu IT technologií jednou z nejpodstatnějších součástí IT problematiky.

V informačních systémech zákazníků se nachází cenné know-how, důvěrné a citlivé informace či informace chráněné zákonem . Dnes už je naprosto běžné, že zákazníci investují milionové částky do síťových firewallů, demilitarizovaých zón (DMZ) a dalších technologií pro ochranu narušení z venku.

Největším rizikem je však uživatel, který se nachází uvnitř sítě zákazníka.

Rizikové flash disky

Antivirus, anti-spyware a anti-addware jsou dnes neodmyslitelnou součástí ochrany bezpečnosti koncových zařízení. S obrovským boomem USB flash disků, miniaturních paměťových karet a dalších přenosných mobilních médií se čím dál častěji objevují kauzy ztráty informací, které mohou mít nedozírnou cenu.

Řešení Endpoint Security převezme v počítači kontrolu nad USB porty a čtečkami paměťových karet a v souladu s příslušnou politikou nepovolí kopírování obsahu na tato média.

Bezpečnost: LANDesk Security Management

Bezpečnost koncových zařízení je s ohledem na data, která se na nich vyskytují, jednou z klíčových oblastí IT bezpečnosti v každé organizaci. LANDesk Security Suite svou komplexností přináší zákazníkovi ochranu dat na koncovém zařízení a současně umožnuje efektivně vynucovat interní bezpečnostní pravidla.

Jeho klíčové charakteristiky jsou zejména:

 • Identifikace zařízení včetně přenosných a vyjímatelných.
 • Inventarizace zařízení, včetně přenosných a vyjímatelných zařízení a médií.
 • Automatická instalace SW záplat (opravných patchů).
 • Kontrola a blokování aplikací.
 • Kontrola a dohled nad vyjímatelnými zařízeními.
 • Vynucování bezpečnostních pravidel.
 • Kvalitní a spolehlivý antivirový nástroj postavený na Kaspersky Lab.
 • Ochrana a blokování škodlivého software (spyware, malware).
 • Ochrana proti síťovým útokům zvenčí i zevnitř (firewall) .
 • Reportování a dohled.
 • Ochrana dat na koncových zařízeních.

Vynutitelnost pravidel

Organizace kladou nesmírný důraz na audit bezpečnosti a bezpečnostních pravidel. Nástroj pro Endpoint Security toto nejen umožnuje, ale zajišťuje i vynucení těchto bezpečnostních norem a pravidel.

Technologie Endpoint Security mají za cíl zabezpečit zařízení tak, aby byly dodrženy bezpečnostní pravidla a směrnice organizace a tím bylo eliminováno riziko škody na majetku zákazníka

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole