Service Desk

Service Desk

V dnešní době je podnikání čím dál více přímo závislé na IT technologiích a na IT službách. Proto je nutné tyto služby a procesy řídit, průběžně optimalizovat a automatizovat i s ohledem na ty podnikové procesy, které nemají přímou podporu IT.

Jednotné přístupové místo

ServiceDesk slouží uživatelům, zákazníkům jako jediné kontaktní místo (tzv. Single Point of Contact, SPOC) určené pro hlášení závad i změnových požadavků – založení přístupu do systému, pořízení nového zařízení, vyřešení problému s PC, sdílení informací s uživateli a další.

Jednotné kontaktní místo přináší uživatelům snazší a rychlejší orientaci v kontaktu s IT oddělením organizace a možnost okamžitého ověření stavu řešení jejich jednotlivých zadaných požadavků.

„Co se nedá měřit, není možné řídít“

IT Manager efektivním využitím ServiceDeskového nástroje získává přehled o všech požadavcích vznesených na IT oddělení a stavech těchto požadavků, statistiku o požadavcích přidělených jednotlivým IT pracovníkům a rovněž přehled plnění jednotlivých závazků typu dohod o úrovni služeb, tzv. SLA (Service Level Agreement).

 

Řízením a automatizací procesů IT Manager lépe využívá potenciálu, specializace a kapacit pracovníků IT oddělení. To má za následek zrychlení a zkvalitnění služeb poskytovaných uživatelům = zákazníkům.

Jednoznačným trendem v oblasti ServiceDesku je využití jeho potenciálu a funkcionalit i pro NON -IT Procesy. Zákazník tímto způsobem zvyšuje využití své investice do ServiceDeskové technologie.

Jak poznat ServiceDeskový nástroj vhodný pro Vaši organizaci?

Ve světě ServiceDeskových technologií je stěžejní pojmem ITIL (Information Technology Infrastructure Library) tato zkratka je dnes už většině zákazníků známa jako soubor postupů a konceptů, které zlepšují využití, plánování a kvalitu IT služeb.

Nástroj LANDesk Service Desk pokrývá všech patnáct procesů ITIL V3, jeho nasazení tak v jednom okamžiku řeší celou škálu problémů, které do oblastí spadají.

Řízení incidentů

Správa událostí

Řízení problémů

Plnění žádostí o servisní zásah

Správa zdrojů a konfigurace

Řízení dostupnosti

Řízení úrovně služeb
(SLA)

Katalog služeb
(Service Catalogue)

Správa financí

Řízení znalostí

Řízení uvedení do provozu

Plánování kapacit

Řízení změn

Správa portfolia služeb

Řízení nepřerušeného poskytování IT služeb

Certifikace PINK VERIFY

Organizace Pink Elephant se dlouhodobě zabývá hodnocením ServiceDeskových nástrojů s ohledem na jejich shodu a podporu ITIL procesů.

Certifikace PINK VERIFY může proto sloužit jako vhodné vodítko k úrovni a kvalitě jednotlivých Service Deskových řešení.

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole