Řízení a monitoring zdrojů

Řízení a monitoring zdrojů

LANDesk Data analytics je jedinečný nástroj poskytující zákazníkovi zvýšení transparentnosti současných nákladů i plánování budoucích nákladů na investice do programového vybavení a koncových zařízení. Nástroj poskytuje vazbu mezi provozními informacemi (typ HW, SW, detailní konfigurace a další) s finančními a obchodními informacemi (dodavatel HW, záruky, cena a další).

LANDesk Data Analytics

S využitím silného reportingového nástroje LANDesk Data Analytics získáte:

  • Reporty a celou řadu tiskových výstupů – podle jednotlivých zařízení, podle uživatelů a další.
  • Licenční náklady – možnost úspory u nevyužívaných licencí.
  • Stav a stáří hardwarových zařízení – výrobci, modely, konfigurace a další.
  • Vypršení záruk na HW – informace jsou automaticky načítány ze serverů jednotlivých dodavatelů podle sériového číslo hardwarového zařízení.
  • Hlášení o blížícím se konci záruk na software.

Na schématu níže vidíte sjednocení provozních dat v jedné databázi LANDesk Data Analytics

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole