Centralizovaný management koncových zařízení

Centralizovaný management koncových zařízení

Už s nástupem notebooků se výrazně zvýšily požadavky na IT oddělení v oblasti poskytování podpory uživatelům. S příchodem smartphonů a s jejich intenzivním využitím ve firemním informačním systému je dnes nemyslitelné zajistit efektivní podporu koncovým uživatelům bez použití nástroje pro centralizovanou správu koncových zařízení.

Vše z jednoho místa

Nástroje pro centralizovanou správu musí podporovat celý životní cyklus koncového zařízení z jednoho místa a s minimálními náklady na provoz infrastruktury samostatného systému:

Požadované funkcionality nástrojů zahrnují zejména:

  • správa podnikových zdrojů a zařízení – IT Asset management,
  • monitoring využití SW aplikací,
  • vzdálená pomoc a správa,
  • vzdálená implementace operačního systému,
  • vzdálení instalace SW,
  • migrace uživatelských dat na novou verzi OS,
  • poskytnutí všech funkcionalit uživatelům i mimo sít zákazníka (Internet),
  • řízení nákladů elektrické energie koncových zařízení,
  • silný reportingový nástroj pro dohled nad systémem.

Správa koncových stanice s LANDesk Management Suite

Společnost LANDesk nabízí svým zákazníkům nástroj pro správu životního cyklu koncových zařízení s výraznou vazbou a orientací na potřeby zákazníka a na průběžný i očekávaný vývoj IT trhu a jeho trendy.

Dlouhá historie produktu a kontinuita jeho vývoje je zárukou centralizovaného a unifikovaného řešení, které Vám sníží nároky a náklady na správu koncových zařízení.

LANDesk Management Suite se umí plně přizpůsobit IT prostředí zákazníka a jeho nasazení může proto v relativně krátké době zefektivnit podpůrné činnosti poskytované Vaším IT oddělením

Kolik ušetříte při využití jednotlivých funkcí LANDesk Management Suite?

 

Funkcionalita Kolik můžete ušetřit s využitím  LANDesk Management Suite
Identifikace IT prostředků ve vlastnictví Ušetřete až 41% času pracovníků provádějících inventarizaci.
Inventarizace prostředků Ušetřete až 170 000,- Kč na každých 100 uživatelů
Hromadná softwarová instalace na koncové stanice na základě pravidel Snížení nákladů na distribuci SW až o 39%
Zobrazení přehledů i detailů o stavech prostředků i z pohledu souvisejícího rizika Omezení času nutného pro provádění auditu dohledu až o 42%
Správa softwarových licencí včetně podrobností o užití za účelem vyjednávání o ceně Čas pro instalaci a upgrade snížen až o 46%
Správa prostředků ve vzdálených lokalitách Ušetřete až 20 000,- Kč za server, který byste museli ve vzdálené lokalitě umístit.

Navíc za každých 100 uživatelů ušetříte až 140 000,- Kč

Nastavení bezpečnosti a správa mobilních zařízení Pokud máte 1000 mobilních zařízení, ušetříte až 22 milionů Kč za rok
Automatická instalace operačních systémů včetně migrace aplikací a uživatelského nastavení Až 80% zařízení přeinstalovaných automaticky bez zásahu operátora
Centrálně řízená vzdálená správa zařízení Ušetřete až 24% nákladů na řešení problémů
Efektivní řízení spotřeby koncových zařízení Ušetřete až 40 000,- Kč za každých 100 koncových zařízení

Nástroje System Life Cycle Management zajišťují centralizaci správy a podpory a umožňují z jednoho místa a v jeden okamžik provést určitou potřebnou aktivitu a to na několika vybraných nebo na všech koncových zařízeních v organizaci.

Ať už se bude jednat o instalaci nové verze software, nastavení upravené bezpečnostní politiky či okamžité zablokování všech zařízení – chytrého telefonu Android, iPhone, BlackBerry, pracovního PC, laptopu i prezentačního tabletu – nespolehlivého obchodníka z důvodu podezření na únik informací.

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole