Vývoj a dodávky software

Vývoj a dodávky software

Společnost Solutia se zaměřuje na dodávky komplexních řešení a právě proto využíváme know-how z jiných oblastí a tím vytváříme nová ucelená řešení.

Jedním z příkladů může být využití RFID technologií pro evidenci IT majetku v úzké vazbě na nástroje LANDesk.

Naše softwarová řešení jsou postavena zejména na technologiích společnosti Oracle a široce rozšířeném programovacím jazyce Java. Javu používáme i pro zmíněná specifická a unikátní řešení RFID pro správu majetku a dohled nad obchodně cennými dřevinami.

Jaký je náš recept na úspěšný projekt vývoje software?

Pro každý projekt se snažíme najít vhodný přístup, který bude nejlépe zohledňovat požadavky zákazníka a jeho zainteresování a časové možnosti v projektu.

Jsme schopni řídit IT projekt jak tzv. vodopádovou metodou (“waterfall”), tak agilně. Naši pracovníci mají zkušenosti s moderními metodami vývoje jako jsou SCRUM, Extreme Programming (XP) a další. Oproti rozšířené představě je možné tyto přístupy vhodně kombinovat i s robustními metodikami pro řízení samotného projektu typu PRINCE2.

Tento přístup těží ze synergie obou rozdílných postupů.

Klasický přístup, vodopád neboli waterfall

U klasického přístupu platí, že jednotlivé fáze jsou naplánovány již na začátku a jedna na druhou navazuje po ukončení té předchozí.

Nejdříve jsou sepsány uživatelské požadavky, je připravena analýza, poté návrh řešení, následně dojde k naprogramování produktu, ten je dále otestován a po ověření nasazen do provozu.

Jaká jsou úskalí? Projekt běžící déle než pár měsíců musí zpravidla reagovat na měnící se prostředí, na vyvíjející se očekávání, na konkurenci atp. V případě pevně daných fází by takováto změna znamenala znovuotevření předchozí již schválené fáze a znovunastartování celého procesu.

Rovněž platí, že v úvodních fázích projektu nezvládne ani sebezkušenější konzultant či analytik odhalit všechny nejasnosti, či problémy, ke kterým v průběhu dojde.

Co je agilní vývoj? Proč je vhodný?

Angažujte zástupce zákazníka přímo do vývojového týmu. Neznamená, že má Váš zákazník programovat, ale nechte jej, ať je přítomen veškerým rozhodnutím, ať vidí, jak vzniká první verze produktu. Vhodnou technikou je právě zmiňovaný SCRUM. V takovém případě jsou plánovány pouze krátké, cca. týdenní úseky zvané sprinty, na konci každého z nich je znovu ověřen správný postup a je připravena další fáze.

Ukázky, prototypy, modely, náčrty

V každém případě platí, že je velmi těžké pro Vašeho zákazníka představit si, jak bude vypadat výsledný produkt po dalším roce práce na něm. Neví, zda vybrané řešení neskrývá zásadní problém v použitelnosti, ovládání či přehlednosti.

Prototyp

Ideálním přístupem v takovém případě je připravit již zpočátku projektu ukázku, prototyp.

Téměř nic nemusí být funkční, stačí základní představa o rozvržení, o ovládacích prvcích. Budete překvapeni, jaké náměty z takové ukázky vzejdou, jak se původní virtuální myšlenka začne přetvářet ve skutečný a přínosný produkt.

Jakou technologie zvolit pro prototypy? Pokud tvoříte klasickou windows aplikaci, stačí pár formulářu ve visual basicu, jestliže děláte webový projekt, upravte vzhled jiné implementace ve Photoshopu, přidejte tlačítka, logo… či připravte jednoduché HTML. Případně využijte online služeb typu Moqups.com.

 

Pro koho dodává Solutia?

Uvědomujeme si, že komerční subjekty a organizace veřejné správy mají jiná očekávání a požadavky. Dokážeme připravit odpovídající recept pro řešení problému, ať již jste firma, nebo úřad.

Vizí společnosti Solutia je pomáhat svým zákazníkům při řešení jejich složitých zadání, vytvářet vyspělá, efektivní a bezpečná řešení.

Zkrátka chceme dále držet palec na tepu doby.

Připadá Vám to jako fráze? Zeptejte se našich zákazníků!

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole