Systémová integrace

Systémová integrace

Efektivní proud informací od Solutia

Uvědomujeme si, že rozmanitý, vnitřně členitý a bezproblémový tok informací představuje pro chod společnosti a její efektivní působení na trhu klíčový prvek.

Vzhledem k našim zkušenostem z rozsáhlých projektů u českých i nadnárodních společností, jsme připraveni se zhostit úkolů spojených se systémovou integrací. Ať již se bude jednat o dohled nad vývojem informačního systému, či tvorbu nových nebo změnu stávajících komponent IS.

Námi dodané či dohledované řešení bude zcela v souladu s principy jednoduše spravovatelné a znovu použitelné servisně orientované architektury (SOA).

Nabízíme Vám služby zejména:

  • V roli plně odpovědného systémového integrátora.
  • Při tvorbě a údržbě IT strategie.
  • Během návrhu integračního řešení podniku.
  • Při analýze a návrhu cílové architektury informačního systému.
  • Nalezením vhodné technologie pro ústřední řídící prvky IS.
  • Implementací vybrané integrační platformy.
  • Konzultacemi při dohledu nad přípravou a tvorbou IS a jeho složek.

Respekt ke stávajícímu fungování

Vhodný přístup k integraci a odpovídající technologie bude vždy zvolena s plným respektem ke stávajícímu fungování vnitřních procesů v podniku a s ohledem na efektivní a minimálně narušený chod společnosti.

Používané technologie:

Pro část systémové integrace využíváme zejména technologií ověřených výrobců:

Dále stavíme naše řešení i na open source platformách.

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole