Konzultace a poradenství

Konzultace a poradenství

Strategické řízení a plánování

 • Vypracování IT strategie.
 • Příprava a získání atestací.
 • Optimalizace vnitropodnikových procesů.
 • Definování koncepce Informačního systému podniku v návaznosti a v plném souladu s ostatními strategiemi.
 • Nastavení  standardů a zavádění příslušných metodik.
 • Revize předmětu uzavřených smluv a dohod.
 • Revize  a zhodnocení smluvních vztahů.
 • Přípravu finančních plánů včetně prognózy výše provozních nákladů IS/ICT na následující období.
 • Definice a dokumentace rizik, podpora s přípravou protiopatření.

Projektové poradenství

 • Oponentury finančních rozpočtů na celý projekt, dílčí zakázky, dodávaného díla.
 • Příprava klíčových podkladů pro uzavření smluvních vztahů s dodavateli.
 • Kritické hodnocení smluv před jejich uzavřením.
 • Odborná oponenturu projektových záměrů.
 • Finanční zhodnocení z pohledu efektivity využití investovaných finančních prostředků.
 • Specifická hodnocení podle typu projektu.

Podpora při zavádění standardů

 • Analýza a optimalizace stávajícího programového vybavení.
 • Poradenské služby v oblasti integrace stávajicí komunikační a technologické infrastruktury.
 • Hodnocení a posuzování systémů pro zajištění kvality, ekologie, bezpečnosti informací a IT služeb v souladu s normami:
  • ISO 9001,
  • ISO 14 001,
  • ISO 27 001,
  • ISO 20 000.

Poradenství v oblasti integrace

 • Poradenské služby v oblasti integrace současného SW vybavení.
 • Plánování a implementace informačních systémů.
 • Funkční zhodnocení řešení, architektury či vhodnosti navržené technologie.

Poradenství v oblasti návrhu architektury IS zákazníka

 • Zpracování požadavků zákazníka na požadovanou povahu IS
 • Provedení analýzy IS
 • Navržení architektury IS včetně vhodných technologií
 • Připravení finanční a časové náročnosti projektu Zákazníka

Poradenství v oblasti přípravy výběrových řízení zadavatele

 • Porada při tvorbě nebo i samotná tvorba zadání podle představ a požadavků Zákazníka
 • Zohlednění právních, finančních a technických aspektů v rámci zadávacího řízení
 • Vypracování projektového plánu pro realizaci požadovaného daného řešení
 • Dohled nad realizací za stranu Zadavatele

Odborné posouzení návrhů na řešení požadavku Zákazníka

 • Oponentura a technické posouzení navržené technologie
 • Posouzení kvality navrženého řešení
 • Posouzení finanční výhodnosti nabídek
 • Konzultace a zapracování požadavků zákazníka
 • Posouzení bezpečnostních aspektů

Tým Solutia

Naši specialisté působí jako konzultanti již déle než patnáct let.

Podíleli se na zavedení velkých billingových řešení, logistických systémů, zaváděli projektové kanceláře či vypracovávali IT strategie pro velké podniky v České republice i v zahraničí

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole