Firemní kultura

Firemní kultura

Jako většina dobrých firem si u lidí vážíme vynikající zkušenosti, morální integritu, vzájemný respekt a sladěnou týmovou spolupráci. V čem se lišíme jsou naše firemní zásady:

  1. Podporujeme lidi v samostatném rozhodování.
  2. Otevřeně sdílíme informace a kultivujeme upřímnost.
  3. Minimalizujeme pravidla a respektujeme jejich smysl.

Ctíme naše celofiremní hodnoty:

  • Zvídavost & Odvaha
  • Kvalita & Jednoduchost
  • Upřímnost & Open Source Software
  • Týmová spolupráce & Loajalita
  • Pokora & Podpora ostatních
  • Otevřenost & Flexibilita
  • Radost & Vášeň

Prostředkem pro naplnění naší celofiremní vize je kvalitní řízení pomocí cílů a prioritizace úkolů v souladu s průběžně aktualizovanou strategií firmy. Život je neustálá změna, a i my díky své agilitě držíme tempo změn v oboru.