Firemní kultura

Firemní kultura

Svoboda & Odpovědnost & Respekt

Jako většina dobrých firem si u lidí vážíme vynikající zkušenosti, morální integritu, vzájemný respekt a sladěnou týmovou spolupráci. V čem se lišíme jsou naše firemní zásady:

 1. Podporujeme lidi v samostatném rozhodování.
 2. Otevřeně sdílíme informace a kultivujeme upřímnost.
 3. Minimalizujeme pravidla a respektujeme jejich smysl.
 4. Respektujeme individualitu a silné stránky každého.

Ctíme naše celofiremní hodnoty:

 • Zvídavost & Odvaha
 • Kvalita & Jednoduchost
 • Upřímnost & Sdílení
 • Týmová spolupráce & Loajalita
 • Pokora & Podpora ostatních
 • Otevřenost & Flexibilita
 • Radost & Vášeň

Prostředkem pro naplnění naší celofiremní vize je kvalitní řízení pomocí cílů a prioritizace úkolů v souladu s průběžně aktualizovanou strategií firmy. Život je neustálá změna, a i my díky své agilitě držíme tempo změn v oboru.