Etický kodex

Etický kodex

Článek 1

Profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

Zachovávat trvale prvotřídní úroveň poskytovaných služeb, plnit zodpovědně a v dohodnutých termínech veškeré dohody s klienty společnosti a přistupovat profesionálně k úkolům, které plynou z jednotlivých klientských zakázek a projektů.

Při výběru vhodných architektonických a technologických přístupů pro konkrétní dodávku vždy volit takové, které budou maximálně přímočarým způsobem a za využití moderních přístupů řešit zadání.

Vždy upozornit zákazníka na možnost využití odlišného, alternativního přístupu, k vyřešení požadovaného úkolu, pokud tento alternativní postup poskytuje efektivnější a kvalitnější řešení stejného problému.

Celý kodex naleznete ke stažení zde:

Etický kodex