CA Appmn

CA Appmn

Monitorování aplikací je proces, který zajišťuje, aby softwarové aplikace, systémy a sítě udržovaly úroveň výkonu potřebnou pro podporu obchodních výsledků. Tento proces používají odborníci DevOps k měření a hodnocení výkonu prvků softwarových aplikací (od aplikace k infrastruktuře) a jako primární prostředek k detekci, třídění a nápravě problémů s výkonem. S rostoucí složitostí aplikací jsou v této kategorii také využívány analytické nástroje ke snižování falešných poplachů, určování anomálií a předpovídání problémů.

APM umožňuje uživatelům získat 360stupňový přehled o uživatelských zkušenostech, výkonu a využití aplikací jak ze skutečného, tak ze syntetického hlediska. Naše řešení poskytuje v reálném čase nahlédnutí do uživatelských zkušeností napříč všemi kanály, chování uživatelů, cest, „funnel“ analýz a také viditelnost problémů s aplikacemi nebo selhání na úrovni kódu.

APM automaticky vyhledává a sleduje transakce aplikací od uživatele k backend infrastruktuře podpory a cloudovým službám. Univerzální monitorování usnadňuje sledování moderních aplikací a infrastruktur pomocí inteligentních nástrojů. Výkonnýtopologický model vytváří základ pro analytické postupy a vede pracovní toky k snadnému nalezení viníka problému.

APM poskytuje podporu moderním architekturám, jako je PHP, Node.JS, MongoDB, DockerContainers, Kubernetes, Cloud Foundry, Azure, Amazon Web Services a další. Naše řešení je navrženo tak, aby okamžitě detekovalo, objevovalo a monitorovalo clustery, projekty, služby, moduly nebo kontejnery na bázi mikroprocesů společně s hostovanými aplikacemi a základní podpůrnou infrastrukturou nebo cloudovými službami.

Benefity

Application Performance Management (APM) je nezbytná součást platformy AIOps a přináší obsáhlý přehled o chování uživatelů, úrovni kódu, diagnostika hlavních příčin, detekce anomálií, vestavěné preskriptivní analýzy, autonomní náprava a analýzu metriky výkonu pro nejvíce náročné aplikace. Řešení poskytuje úplný náhled do složitosti vašich aplikací, takže můžete rychle určit a vyřešit výkonnostní problémy a zajistit, aby se každá uživatelská transakce stala interakcí budování loajality.

Vizí společnosti Solutia je pomáhat svým zákazníkům při řešení jejich složitých zadání, vytvářet vyspělá, efektivní a bezpečná řešení.

Zkrátka chceme dále držet palec na tepu doby.

Připadá Vám to jako fráze? Zeptejte se našich zákazníků!

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole