Vyspělý síťový dohled NAGIOS

Vyspělý síťový dohled NAGIOS

Společnost Solutia poskytuje řešení pro dohled nad síťovými prostředky od výrobce Nagios.

Nagios XI je profesionální a komplexní řešení pro monitoring IT infrastruktury.

Bez výhrad splňuje nejnáročnější požadavky a nároky, které jsou na takovýto systém i v kriticky důležitých IS/IT prostředích kladeny. Díky své flexibilitě a škálovatelnosti nabízí kromě základních monitorovacích a notifikačních funkcí i komplexní pohled na prostředí IS/IT z perspektivy podnikových procesů.

Prostřednictvím predikce potenciálních problémů je možné tyto eliminovat ještě před tím, než mohou negativně ovlivnit samotné kritické IT/IS systémy.

Jádrem je NAGIOS Core

Nagios XI je založen na de-facto standardu v oblasti monitorovacích systémů, léty prověřeném open-source nástroji Nagios Core, který je využíván k monitorování i velmi rozsáhlých a různorodých IS/IT prostředí. Díky otevřenosti platformy bývá toto řešení upřednostňováno oproti často neflexibilním monitorovacím nástrojům velkých komerčních dodavatelů.

Pokročilé funkce NAGIOS XI

Ve srovnání se základní bezplatnou platformou Nagios Core však nabízí produkt Nagios XI celou řadu pokročilých funkcí, které jej předurčují k nasazení do kritických a rozsáhlých IS/IT prostředí.

Klíčové aspekty NAGIOS XI jsou:

  • Výkonné webové rozhraní s technologií AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), které poskytuje nejen centralizovaný pohled na monitorovanou infrastrukturu, ale také lze pomocí tohoto rozhraní provádět správu celého dohledového nástroje.
  • Uživatelsky upravitelné pohledy a pracovní plochy, tzv. dashboards, nabízejí kompletní možnost přizpůsobení webového uživatelského rozhraní potřebám jednotlivých uživatelů nebo skupinám uživatatelů.
  • Praktičtí konfigurační průvodci (wizards), kteří umožňují jednoduchým způsobem konfigurovat nová monitorovaná zařízení či služby.
  • Reportovací nástroj s pokročilým reportingem, možností agregovaných výstupů a pohledem z perspektivy business procesů
  • Kapacitní plánování (capacity planning) pro predikci potenciálně rizikových situací a stavů

Prohlédněte si obrazovky nástroje Nagios

Přihlášení k odběru zpravodaje

*povinné pole